www.garlicki.pl

PYTANIE
Jaka jest cena postępu?
Całkowita zagłada Ziemi?
Zniszczenie naszej planety?
Koniec wszystkiego?

APELUJEMY!
Przestańmy śmiecić!
Przestańmy smrodzić!
Przestańmy psuć wszystko!
Dbajmy o siebie!
Dbajmy o innych!
Dbajmy o środowisko!

RATUJMY NASZĄ PLANETĘ!


www.garlicki.pl

PYTANIE
Jaka jest cena postępu?
Całkowita zagłada Ziemi?
Zniszczenie naszej planety?
Koniec wszystkiego?

APELUJEMY!
Przestańmy śmiecić!
Przestańmy smrodzić!
Przestańmy psuć wszystko!
Dbajmy o siebie!
Dbajmy o innych!
Dbajmy o środowisko!

RATUJMY NASZĄ PLANETĘ!
CENA POSTĘPU