www.garlicki.com                                      www.garlicki.com                                       www.garlicki.com

CHEMTRAILS

PROJECT "DEEP SHIELD"

PLAN REDUKCJI POPULACJI

KTO NAS TRUJE i DLACZEGO?


 

Każdy dorosły człowiek wydycha codziennie ok. 1 Kg dwutlenku węgla CO2

6,7 miliarda ludzi wydycha codziennie 6,5 miliona ton dwutlenku węgla CO2

LICZNIK POPULACJI na Ziemi jest TUTAJ


AKTUALNA LICZBA POPULACJI jest TUTAJ

NARODOWY DŁUG PUBLICZNY U.S.A. LICZNIK jest TUTAJ

coto

 

Postępuje Globalne Ocieplenie

Topnieją lodowce

Zmienia się klimat

Grupa Bilderberg opracowała i wydała dyrektywę:

PLAN REDUKCJI POPULACJI

Ludność Ziemi ma zostać zmniejszona do 3 miliardów!

Uwaga: Do Grupy Bilderberg należą szefowie koncernów farmaceutycznych!

 

coto


Aby zrealizować Plan Redukcji Populacji,

Aby planowo wykończyć miliardy ludzi,

Już niepotrzebne są wojny.

Wojny zastąpiła dziś technologia!

 

coto

coto

 

coto

 

Aby osłabić naszą odporność,

Aby skuteczniej i szybciej realizować

Plan Eksterminacji Populacji

Pod pretekstem walki z "dziurą ozonową"

Zaczęto wykonywać z samolotów

OPRYSKI TRUJACYMI SUBSTANCJAMI

GĘSTO ZALUDNIONYCH OBSZARÓW

 

coto

 

Z samolotów lecących na dużych wysokościach

Zaczęto zrzucać na nasze głowy

TRUJACE RAKOTWÓRCZE SUBSTANCJE

Sole metali ciężkich takich jak BAR,

Trujące związki aluminium

 

coto

 

Następuje dokładnie zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach,

Planowa Eksterminacja niechcianej nadwyżki ludności!

 

coto

 

Wszystko odbywa się legalnie.

Podstawa prawna dla takich działań,

Została określona 24.III.1992 r.

na zjeździe państw członkowskich w Helsinkach:

"Sky Treaty" czyli "Traktat Otwartego Nieba"

"Military Regulations of Open Sky Treaty"

Ratyfikowany 2002 r. Helsinki

 

Traktat w części militarnej zezwala na loty samolotów wojskowych

nad obszarami państw członkowskich,

w celu wykonywania tajnych misji wojskowych,

w przypadku zaistnienia "wyższej" konieczności.

"Military Regulations of Open Sky Treaty"

Mydlenie oczu układem Kyoto

 

Wszystko dzieje się pod oficjalnym szyldem walki z dziurą ozonową i globalnym ociepleniem.

W tajemnicy przed opinią publiczną kontynuuje swoją światową premierę amerykański projekt ochrony klimatu.

 

Wynalazek bazuje na tzw. “Welsbach Patent" z 1991 r., przedstawionym w maju 2000 r.

na International Panel on Climate Change (ICPPC)

zrzeszającym setki naukowców z całego świata i patronowanym przez UNO

United States Patent and Trademark Office

Wyszukiwarka US Patents

( Podać Nr Patentu: 5003186 )

 

Zamiast ograniczeń emisji gazów, jak zakładał projekt z Kyoto, utworzona zostanie w atmosferze warstwa odprowadzająca wskutek rozpylania na dużych wysokościach z samolotów tlenków aluminium i soli ciężkich metali takich jak bar.

 

Zachodzące w tej warstwie skomplikowane procesy przemiany mają spowodować,

że z jednej strony tej warstwy promieniowanie cieplne zostanie odbite od Ziemi w przestrzeń kosmiczną.

Z drugiej strony warstwa rozpylonych substancji spowoduje,

że padające na nią światło słoneczne ulegnie załamaniu i odbiciu jak w lustrze.

 

Skomplikowane obliczenia i symulacje komputerowe przeprowadzono w:

Lawrence Livermore National Laboratory

 

 

Lawrence Livermore National Laboratory uruchomiono największy laser na świecie

 

 

Przeprowadzone doświadczenia i symulacje miały wykazać, że rezultatem oprysków Ziemi z samolotów może być ograniczenie nagrzewania się ziemi do 85%, co pozwoliłoby nawet na podwojenie emisji dwutlenku węgla w następnych 50-ciu latach.

 

Projekt spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Jedyny problem stanowiła “estetyka”.

Opryski powodują bowiem mocne zabrudzenie i zachmurzenie nieba które po intensywnym rozpylaniu traci czysty niebieski kolor i na którym słońce pojawia się jako biała kula otoczona tęczową koroną w mlecznej zawiesinie.

 

ZDJĘCIA:

PHOTO GALERIA ZDJĘĆ 1

PHOTO GALERIA ZDJĘĆ 2

 

Oficjalnie projekt nosi nazwę “The Shield” i wszedł w życie w 1995 r.

Międzynarodowa kontrola podlega UNO i jest realizowana przez specjalny oddział Światowej Organizacji Zdrowia WHO, który koordynuje odpowiednie działania pomiędzy NATO i cywilnymi przedsiębiorstwami lotniczymi.

 

Eksperci są zdania, że przy odpowiednim nasyceniu "chronionego" obszaru skuteczność takiej tarczy trwać może nawet przez rok.

 

Skutki projektu “The Shield” są nieobliczalne nawet dla naukowców biorących w nich udział.

WHO ocenia liczbę ofiar projektu na ok. 2 miliardy w ciągu następnych 50-ciu lat,

Względnie 40 milionów ofiar rocznie,

głównie przez przedwczesną śmierć ludzi starych i ludzi chorych,

lub uczulonych na schorzenia dróg oddechowych.

 

Inne źródła np. amerykański CDC ( Center for Desease Control ),

mówi o 3-4 miliardach ofiar w przeciągu 50 lat,

 lub odpowiednio 60-80 milionów ofiar oprysków rocznie.

 

coto

 

OBJAWY ZATRUCIA CHEMTRAILS u LUDZI

 

Katar, Mdłości,

Bóle i zawroty głowy,

Problemy z oddychaniem,

Ataki duszności,

Astma oskrzelowa,

Problemy z pamięcią,

Kłopoty z koncentracją,

Zachwiania równowagi,

Chroniczne zmęczenie,

Osłabienie układu odpornościowego,

Spontaniczne krwawienia z nosa,

Choroba "Morgellonów"

( Morgellons Disease )

Dochodzi również do epidemii grypy.

zapaleń tkanki łącznej,

jak również utraty pamięci krótkookresowej.

 

coto

 

Wprowadzenie aluminium do stratosfery może ponadto doprowadzić do eksplozyjnego rozmnożenia się występujących tam nanobakterii.

Nanobakterie żerujące na aluminium zostały wykryte i zbadane w latach 60-tych przez zespół dr. Roberta Folk.

Oddziaływanie Nanobakterii na ludzki organizm nie jest do końca poznane.

Opad nanobakterii na ziemię może być nieobliczalny w skutkach i prowadzić do dalszych ofiar.

 

W związku z tym, że projekt "The Shield" oficjalnie nie istnieje, nie jest to problem.

Również to, że aluminium uważane jest za jedną z głównych przyczyn choroby Alzheimera.

 Rozprowadzanie pyłów metali w atmosferze jest zabronione wieloma konwencjami.

 

Główne testy projekt "The Shield" przeszedł nad rozległymi obszarami USA.

Od pewnego czasu samoloty z aluminium i barem zaczęły latać również nad Europą. 

Mimo licznych zdjęć, filmów i stron z relacjami świadków, nadal brak jest oficjalnego potwierdzenia tego  projektu za wyjątkiem rzadkich wypowiedzi polityków.

 

Problem ignorowany jest przez duże media prasowe.

Na oficjalne zapytania kierowane do dyrekcji lotnisk lub biur ochrony środowiska z reguły brak odpowiedzi i następuje nagminne negowanie CHEMTRAILS.

Jeżeli pytający nie ustępuje wyrażane są wątpliwości co do przedstawianych argumentów

ośmieszanie są wypowiedzi świadków lub bagatelizowanie problemu.

 

Przyznając istnienie CHEMTRAILS wskazywano na manewry wojskowe o nieznanym znaczeniu.

Odmawiano jakiejkolwiek dalszej odpowiedzi z powołaniem na “bezpieczeństwo narodowe”.

 

 “CHEMTRAILS are REAL”

powiedział w czerwcu 2003 r. Dennis Kucinich demokratyczny kandydat na prezydenta USA,

na publicznym wystąpieniu w sprawie CHEMTRAILS w Santa Cruz w California.

Kucinich żądał wstrzymania wszystkich projektów wojskowych w atmosferze do których zaliczane są również sztuczne chmury.

 “CHEMTRAILS are REAL”

 

Po rozpylaniu widać na niebie liczne krzyżujące się smugi kondensacyjne, które po paru godzinach rozmazują się w białe zawiesiny.

Ich ślady widoczne są nawet po kilkunastu godzinach a niebo zatraca swój niebieski kolor. 

Rozpylanie przeciwdziała opadom atmosferycznym

i prowadzi do suchej chłodnej pogody pod mglistym niebem

lub suchych burz z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi.

 

W ubiegłym roku zaobserwowano szczególną aktywność lotnictwa pokrywającego rastrowo niebo,

oraz występujące licznie po tych zabiegach suche burze,

które obserwowano w północno-zachodniej Szwajcarii.

Mimo tego, że całe niebo nad Bazyleją było ubiegłym latem nienaturalnie zmienione,

nie zainteresowało to żadnego z głównych mediów informacyjnych.

Bzdurą jest oficjalne twierdzenie, że głównym celem opryskiwania CHEMTRAILS

ma być zredukowanie efektu cieplarnianego.

Gdyby tak było opryski prowadzono by nad oceanami by nie truć ludzi.

Wszystko jedno w którym miejscu odbija się światło.

Ocieplenie klimatu jest globalne.

Podstawowym celem CHEMTRAILS są ludzie.

Dlatego rozpylają trucizny gównie nad miastami i wielkimi skupiskami ludzkimi.

 

W wyniku stosowania

Planu Redukcji Populacji,

Opryski z samolotów gęsto zaludnionych obszarów

CHEMTRAILS

Następuje OSŁABIENIE ODPORNOŚCI POPULACJI

Ludzie są coraz słabsi, coraz częściej chorują,

Ma miejsce epidemia raka i nowotworów!

 

coto

 

PONADTO:

Powszechnie dopuszczane jest do obrotu i do spożycia,

Skażona chemicznie zatruta żywność,

Żywność modyfikowana genetycznie.

 

Jednocześnie ma miejsce zatrważający spadek

poziomu Opieki Zdrowotnej ludności.

Kosztem niespotykanego rozrostu biurokracji i administracji,

Tnie i obcina się nakłady na Publiczną Służbę Zdrowia,

Likwiduje się oblegane przez chorych oddziały szpitalne,

a nawet likwiduje się całe szpitale!

Lekarzom i specjalistom obcina się pensje,

Zachęcając ich do wyjazdu do pracy za granicą.

Nieustannie rosną kolejki w przychodniach lekarskich,

Na wizytę u lekarza w przypadku choroby trzeba się zapisywać

z wielodniowym wyprzedzeniem!

Dostanie się do specjalisty w rozsądnym terminie graniczy z cudem!

Wycofuje się z obrotu leki ratujące życie,

lub rezygnuje się z refundacji takich leków,

przez co stają się niedostępne dla osób niezamożnych.

W efekcie takiej :polityki" ludzie chorzy, starsi i biedni,

Zostają skazani na eutanazję!

 

Oto kilka ostatnich przykładów jak masowo wykańcza się ludzi:

 

Przepis NFZ doprowadzi do tragedii!

Epidemia astmy! Już 4 miliony Polaków choruje na astmę!

Zawał serca? Zbierz pieniądze na leczenie i do kolejki - Skreślono refundację!

Epidemia nowotworów!

Rak płuc zabija więcej kobiet niż rak piersi!

Lawinowo rośnie liczba zachorowań na raka jelita!

Lawinowo rośnie liczba zachorowań na raka piersi!

Produkty znanej firmy farmaceutycznej współodpowiedzialne za epidemię raka piersi!

Chemioterapia powoduje epidemię nowych chorób u pacjentów!

Cesarskie cięcie zmienia DNA dziecka

Rezygnacja z leczenia raka szyjki macicy

Praca w Polsce za garść ryżu

Przymusowa lichwa w Polsce

Trzy miliony dla "łowcy skór"

Wyprowadzanie ogromnych pieniędzy z ZUS

Zła wiadomość dla chorych na cukrzycę

Długodziające analogi insuliny nie będą refundowane!

Analog insuliny może pobudzać wzrost komórek rakowych
 

coto

 

W efekcie celowej "polityki" eksterminacji populacji

Pojawiły się nowe, nieznane wcześniej choroby.

Zachorowało na nie wiele tysięcy ludzi!

Morgellons Disease

Choroba Morgellonów tzw. "Morgellonka"

 

Niedawno zaczęto opryskiwać gęsto zaludnione obszary Polski!

Prosimy o linki do stron ze zdjęciami,

będziemy je publikować!

CIESZYN

SKOCZÓW

 

W wyniku oprysków chorują nie tylko ludzie,

Chorują również zwierzęta!

Psy wymiotują po spacerach na obszarach skażonych CHEMTRAILS

 

coto

 

Jeżeli ktoś nadal nie wierzy w to wszystko,

Powinien codziennie spoglądać na niebo.

Każdy niedowiarek powinien obejrzeć,

załączone poniżej zdjęcia i filmy:

 

ZDJĘCIA:

PHOTO GALERIA ZDJĘĆ 1

PHOTO GALERIA ZDJĘĆ 2

 

FILMY:

CHEMTRAILS - Kto nas truje i dlaczego cz.1

CHEMTRAILS - Kto nas truje i dlaczego cz.2

 

CHEMTRAILS - Chmury Śmierci cz.1/3

CHEMTRAILS - Chmury Śmierci cz.2/3

CHEMTRAILS - Chmury Śmierci cz.3/3

 

Nie Rozmawiaj o Pogodzie cz.1/27

Następne odcinki filmu są na serwerze:

www.youtube.com

 

coto

 

EKSTERMINACJA POPULACJI

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE

Do zredukowania populacji dziś niepotrzebne są wojny

Wykorzystywane są do tego celu najnowsze technologie:

 

SCALAR WEAPONS

ENERGIA PULSACYJNA

ELEKTROMAGNETIC ENERGY

EXTREMALY LOW FREQUENCY

SKALARNA BROŃ ELEKTROMAGNETYCZNA

HAARP

SURA

ELF  /  EM

3-30 Hz; 100,000-10,000 km

 

LINKI / LINKS / ŻRÓDŁA / SOURCES

Electromagnetic Energy

Extremely Low Frequency

The Impact of Earth Energies on Life

The Effects of Exposure to Extremely Low Frequency

Possible associations between ELF electromagnetic fields,

DNA damage response processes and childhood leukaemia

Russia owns an ionospheric heater as powerful as HAARP, called "Sura"

USA Destroyed the Earth HAARP Earth Losing Magnetic Sphere

HAARP is designed to take out satellites and missiles

 

SZCZEPIONKI

Do eksterminacji populacji wykorzystywane są też szczepionki.

Według analiz przytoczonych przez Jane Burgermeister,
WHO i koncerny farmaceutyczne

Wykonują ludobójstwo na ogromną skalę!

Szczepionki WHO

Czy WHO i kartele farmaceutyczne planują ludobójstwo?

Prawda o szczepionkach

 


 

Otwórzcie oczy!

Obserwujcie niebo!

 

CZY NA OPRYSKI JEST JAKAŚ RADA?

NIE WYCHODZIĆ z DOMU

NIE ODDYCHAĆ

 

Wychodząc z domu wąchajcie czy nic nie śmierdzi!

Powietrze skażone solami metali ciężkich po opryskach np. solami baru,

ma wyczuwalny nieprzyjemny zapach spalenizny!

 

Artykuły, które warto przeczytać na temat Chemtrails:

Masowe ludobójstwo czy masowa histeria?

Mechanik samolotowy ujawnia tajniki aparatury do opryskiwania Chemtrails

Playing God with the atmosphere - The 'Shield Project' or "Operation Cloverleaf"

 

Project "Deep Shield" part_1

Project "Deep Shield" part_2

Projekt "Deep Shield" Wersja polska

 

Forum Fundacja Nautilus

 

CHEMTRAILS w innych krajach:

 

Chemtrails Wales, UK

Chemtrails Portland, USA

Chemtrails Pacyfic Northwest

Chemtrails over Australia

Chemtrails over South Australia

Chemtrails over Australia - YouTube

ZAPAMIĘTAJCIE

Oni chcą nas wykończyć!

ŻYCZĘ PRZETRWANIA

 

www.garlicki.com

 

Globus


® All Rights Reserved
All Registered Trade Marks™ are property of their legal owners.
All content in this site is the property of GARLICKI™ HELP® and under the law protection.
Copying, spreading or broadcasting without my agreement and special permission is prohibited.
1989 - 2009