Program CompDIR

Autor: Jerzy Garlicki

Kod MCC

® All Rights Reserved      © Copyrights  HELP®  Jerzy Garlicki

 

 

Program CompDIR powstał w czerwcu 1992 r, w firmie:

 

Pierwsze Polskie

Profesjonalne Pogotowie Komputerowe

HELP®

Jerzy Garlicki

Software & Hardware

( 1989-2006 )

 

Autorem pomysłu programu i algorytmu oraz właścicielem wszelkich praw majątkowych jest założyciel i szef firmy HELP®  Jerzy Garlicki.

Kod dopracował MCC.

 

 

ZASTOSOWANIA

CompDIR jest specjalizowanym programem narzędziowym uruchamianym w oknie linii poleceń.

Został wymyślony i jest niezastąpiony do kontroli poprawności transferu danych i testowania wszelkich komputerowych sieci.

 

Programem CompDIR można ponadto szybko sprawdzać poprawność kopiowania zawartości całych dysków i katalogów.

 

Testując poprawność transferu danych lub kopiowania plików, CompDIR potrafi również wykryć fizyczne błędy lub osłabienie warstwy nośnika magnetycznego na dysku twardym.

 

CompDIR pozwala szybko wykryć rozmaite niesprawności w działaniu sieci objawiające się przekłamywaniem danych użytkownika, np. otrzymywaniem błędnych wyników.

Niesprawności takie mają zwykle swoją przyczynę w błędach transmisji i przekłamywaniu transmitowanych danych przenoszonych po sieciowych łączach, w niektórych warstwach sieciowych standardu 802.3  najczęściej dotyczy to 4 warstwy transportu.

 

U podstaw rozmaitych uszkodzeń i niesprawności sieci tego rodzaju leżą rozmaite przyczyny.

Do najczęstszych przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci należą:

 

1. Nieprawidłowa instalacja sieci,

2. Nieprawidłowe kąty ugięcia kabli sieciowych położonych niezgodne z normami zalecanymi przez producenta,

3. Rozmaite uszkodzenia kart sieciowych, w szczególności:

    a) Uszkodzenia bufora karty sieciowej,

    b) Uszkodzenia nadajnika karty sieciowej,

    c) Uszkodzenia odbiornika karty sieciowej,

 

 

BUDOWA PROGRAMU

Program CompDIR napisany został od A-Z w języku programowania niskiego poziomu,

czyli w "czystym" języku maszynowym procesora 80386, tzw. "kodzie maszynowym".

 

CompDIR jest najmniejszym specjalizowanym programem komputerowym wymyślonym i stworzonym od podstaw w firmie informatycznej  HELP® Jerzy Garlicki.

 

CompDIR zajmuje rekordowo mały rozmiar !

Ma tylko 2,5 KB, a dokładnie 2524 bajty

 

Dzięki temu, że CompDIR został napisany w kodzie maszynowym procesora 80386, ma ponadto jeszcze inną ogromną zaletę, rzadko spotykaną w innych programach:

CompDIR działa niesłychanie szybko nawet na bardzo dużych zbiorach danych nagranych.

Dzięki temu pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu co jest nie bez znaczenia na w przypadku wielkich zbiorów plików na dyskach twardych o dużych pojemnościach.

 

UWAGA!

Pomimo, że program od chwili swojego powstania używany był intensywnie do testowania komputerowych sieci oraz transferu ogromnej ilości danych, do dnia dzisiejszego nie znaleziono w nim żadnych błędów!

 

OBSŁUGA PROGRAMU

Program CompDIR jest tak prosty w działaniu, że w zasadzie nie posiada on żadnej dokumentacji.

Wywoływany jest z linii poleceń.

 

Widok głównego ekranu programu z czołówką i opisem wywołania

 

 

LICENCJE

Autor p. Jerzy Garlicki udostępnia program CompDIR na zasadzie sprzedaży licencji na używanie programu.

Rodzaje udzielanych licencji są zależne od potrzeb użytkownika.

Licencja udzielana jest na ilość komputerowych stanowisk.

 

 

SPRZEDAŻ LICENCJI

Warunki sprzedaży licencji regulują zawierane z Autorem umowy autorskie.

Typowa licencja udzielana jest na rok używania programu na pojedynczym stanowisku.

Możliwy jest zakup licencji wieczystej na dożywotnie używanie programu.

 

 

KOSZTY LICENCJI

Udostępnienie programu wymaga dokonania zakupu licencji.

Koszt udzielanej przez Autora licencji na używanie programu ustalany jest każdorazowo indywidualnie.

Koszt licencji zależny jest od następujących:

 

1. Terminu ważności licencji

2. Ilości stanowisk komputerowych na których będzie używany program.

3. Terminu i sposobu płatności.

 

Koszty pojedynczej licencji na używanie programu na pojedynczym stanowisku komputerowym należne Autorowi programu zostały ustalone na możliwie najniższym poziomie umożliwiającym każdemu chętnemu zakup licencji i nieograniczone używanie legalnej wersji programu.

 

1. Licencja roczna na 12 m-cy kosztuje od  250 PLN.

2. Licencja wieczysta ( dożywotnia ) kosztuje od 399 zł.


Opłaty za roczną licencję możliwe są również w ratach.

Przy zakupie licencji na większą ilość stanowisk udzielane są upusty.

 

 

VAT

Wszystkie ceny, zgodnie z ustawą o prawach autorskich i pokrewnych, są kwotami należnymi do wypłaty Autorowi programu, czyli są one podane już po odliczeniach wszystkich należnych podatków i świadczeń na ZUS.

Przychody z tytułu praw autorskich nie są objęte podatkiem VAT jako wartości niematerialne i prawne.

 

PROMOCJE

Autor programu organizuje na sprzedaż licencji okresowe promocje cenowe.

W okresie promocyjnym wartość licencji osiąga najbardziej atrakcyjne, najniższe z możliwych pułapy cenowe.

Informacja o aktualnych promocjach udostępniana jest w dziale KOSZTY.

 

 

KOSZTY DODATKOWE

Do wartości licencji na używanie programu doliczane są następujące koszty:

 

1. Jednorazowy koszt instalacji programu uwzględniający warunki licencji wynosi 10 zł.

2. Koszty wdrożenia i ewentualnego szkolenia personelu to 50 zł zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

Koszty dojazdu do klienta osoby instalującej i wdrażającej program wraz z zakwaterowaniem pokrywa zamawiający wg przedstawionych rachunków za przejazdy oraz noclegi.

 

 

INSTALACJE

Nie są udostępniane zdalne instalacje przez sieć Internet.

Wersja programu objęta licencją zgodnie z umową licencyjną, instalowana jest dla celów bezpieczeństwa na zabezpieczonym nośniku magnetycznym będącym własnością Autora programu.

 

Z nośnika takiego program może być uruchamiany lub przegrywany jedynie dla własnych potrzeb użytkownika określonych w licencji.

 

Taki sposób licencjonowanej programu nie ma w sobie żadnego ryzyka i zapewnia uczciwym użytkownikom, brak konieczności ponoszenia znaczących kosztów.

Okresowej opłacie podlega jedynie wartość udzielanej licencji.

 

 

PREZENTACJE

Prezentacje i pokazy działania możliwości programu przeprowadzane są po ustaleniu szczegółów dotyczących terminów i kosztów.

Ze względów bezpieczeństwa ( ochrona A/wirusowa ) Autor zapewnia profesjonalne prezentacje programu jedynie na własnym sprzęcie.

 

DEMO

Dla osób i firm zainteresowanych programem CompDIR udostępnione jest pobranie ( download ) gotowych plików zawierających wygląd oraz przykłady działania programu.

 

WYGLĄD STRONY GŁÓWNEJ z CZOŁÓWKĄ PROGRAMU

 

 

Jeżeli program CompDIR nie znajdzie żadnych różnic na porównywanych dyskach lub katalogach, to zakończy pracę napisem KONIEC bez powiadamiania o błędach:

 

PRZYKŁAD WYNIKU DZIAŁANIA PROGRAMU gdy NIE WYKRYŁ ON ŻADNYCH RÓŻNIC

 

 

Jeżeli program CompDIR znajdzie jakiekolwiek różnice ( chociażby 1 bit ) na porównywanych dyskach lub katalogach, to wtedy zakończy pracę podsumowaniem wyników z dokładnym umiejscowieniem wykrytych różnic:

 

PRZYKŁAD WYNIKU DZIAŁANIA PROGRAMU gdy WYKRYŁ RÓŻNICE

 

 

DOSTAWA PROGRAMU

Dostarczenie nośnika z programem następuje niezwłocznie po podpisaniu autorskiej umowy licencyjnej, oraz po dokonaniu opłaty za licencję ustalonej w umowie.

 

 

WDROŻENIE PROGRAMU

Minimalny czas niezbędny dla przeprowadzenia wdrożenia programu wynosi 30 minut przy założeniu, że użytkownik posiada niezbędną wiedzę w zakresie obsługi systemu operacyjnego oraz obsługi komputera.

 

GWARANCJA

Na sprawne działanie legalnych wersji programu w okresie objętym licencją udzielana jest gwarancja autorska.

 

CESJA PRAW

Program CompDIR reprezentuje najwyższy kunszt w sztuce programowania.

Jest swoistym "majstersztykiem".

Takiego programu nie zrobiła się do tej pory nawet firma MICROSOFT.

W ogromnej grupie specjalizowanych programów narzędziowych i użytkowych jest wyróżniającym się "rodzynkiem" zarówno ze względu na to co robi jak i unikalną budowę oraz niewielki rozmiar niespotykany w innych programach nawet największych firm na świecie tworzących wyspecjalizowany SOFTWARE.

Wykonanie programu w czystym kodzie maszynowym procesora 80386 i niespotykany w innych programach stosunek możliwości oraz szybkości działania do jego niewielkiego rozmiaru ( 2,5 KB ) spowodowały, że zaprojektowanie i wykonanie programu wymagało sporo wiedzy, czasu i nakładów finansowych.

Autor jest otwarty na propozycje dotyczące cesji praw majątkowych do programu.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W oparciu o obowiązującą Ustawę o Ochronie Danych Osobowych nie są wysyłane oraz udostępniane żadne dane osobowe.

Z powyższych powodów program zawierający dane osobowe objęte ochroną nie będzie wysyłany ani rozpowszechniany E-Mailem bez zgody właścicieli tych danych.

 

 

PYTANIA

Autor programu odpowiada na wszystkie pytania i jest otwarty na propozycje współpracy pod warunkiem, że będą one z OBOPÓLNĄ korzyścią dla stron.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt E-Mailowy,

lub pod numerami telefonów podanymi w dziale: KONTAKT

 

Informacje na temat innych moich programów dostępne są w dziale SOFTWARE.

 

www.garlicki.com