Program LASY-N  Autor: Jerzy Garlicki  ®© All Rights Reserved

© Copyright's  Software & Hardware HELP®

screen dump

Widok ekranu z wykazem rejestrów i zestawień możliwych do wykonania w programie LASY-N.

 

W oparciu o wprowadzone dane taksacyjne program błyskawicznie ( ok. 0,5 sek ) sporządza wybrany rejestr lub zestawienie.

Można od razu przeglądać je na ekranie, wydrukować lub archiwizować.

Wszystkie pliki wynikowe tworzone są w formacie ASCII.