www.garlicki.com                                      www.garlicki.com                                       www.garlicki.com

 

GARLICKI

Software & Hardware

 

CHECK

GSM

NUMBER

 

Problem z numerami GSM pojawił się w momencie,

gdy wprowadzono możliwość przenoszenia numerów

pomiedzy operatorami.

 

Nie daj się zmylić numerem !!!

Zanim zadzwonisz sprawdź numer do jakiej sieci należy !

Różnice w opłatach mogą dochodzić nawet do 300% !!!

 

Przynależność numeru telefonu komórkowego

można sprawdzić na kilka sposobów:

 

Skrypt na mojej stronie WWW

 

Skrypt na stronie operatora ERA

 

Skrypt na stronie JAKA SIEĆ pl

 

Skrypt na stronie GSM CENTER

 

Z telefonu w sieci ERA można sprawdzić numer pod adresem:

http://www.eraomnix.pl/go?sn=PTC.NUMBERPORTABILITY&mg_id=9215&mg_ch=WAP

 

Z telefonu w sieci ERA można wysłać SMS pod numer 2001

W treści należy podać tylko numer telefonu,

którego przynależność sieciową chcemy sprawdzić.

Numer może być podany w pełnej postaci, np. 48602602602

lub w postaci skróconej, np. 602602602.

 

Informacja o przynależności numeru,

zostanie przesłana w formie zwrotnej wiadomości SMS.

Koszt wysłania SMS z zapytaniem o przynależność sieciową

obliczone zostanie zgodnie z planem taryfowym,

z którego aktualnie korzysta abonent,

bądź użytkownik przedpłaconych usług telekomunikacyjnych,

świadczonych przez Polską Telefonię Cyfrową.

 

Mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się przydatne

 

KONTAKT

 

www.garlicki.com

 

Globus

 

® All Rights Reserved
All Registered Trade Marks™ are property of their legal owners.
All content in this site is the property of GARLICKI™ HELP® and under the law protection.
Copying, spreading or broadcasting without my agreement and special permission is prohibited.
1989 - 2009