www.garlicki.com                                           www.garlicki.com                                          www.garlicki.com

 

GARLICKI

Software & Hardware

 

PRAWDA - The Truth

Thorny Way of Truth

Cierniowa Droga Prawdy

 

Totalizm

 

POLACY!

Otwórzcie oczy!

 

Dokonuje się kolejny rozbiór Polski!

Majątek narodowy jest rozkradany!

 

Dorobek wielu pokoleń Polaków

przechodzi w prywatne ręce!

Następuje likwidacja państwa polskiego!

 

Obecnie ważą się losy ludzkości.

Grupy rządzących oligarchów

dokonują sztuczek i manipulacji.

 

Prawda o faktach jest ukrywana i wypaczana.

 

W wielu krajach ludzie nie znają prawdy,

bo są karmieni samymi kłamstwami!

Obejrzyjcie filmy na końcu tej strony

 

Obudźcie się!

Otwórzcie oczy!

Brońcie swojej godności!

Przestańcie być niewolnikami!

Brońcie dziedzictwa narodowego!

 

Nie dajcie się ogłupiać oszustom!

Ich siłą jest ignorancja!

 

Naszą bronią jest świadomość i prawda!

Walczcie o lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci!

Nie uciekajcie od odpowiedzialności!

 

Wielu ludzi nie wierzy w fakty, w zdjęcia i filmy.

Wydawać by się mogło,

że mają bielmo na oczach.

 

NIE ZNAJĄ PRAWDY!

 

Żeby uwierzyć trzeba znać prawdę.

Do prawdy trzeba niestety długo dochodzić.

Droga do prawdy jest pracochłonna i uciążliwa.

By poznać prawdę nierzadko trzeba się bardzo zmęczyć.

 

W TYM ROZDZIALE JEST OPISANE

CO TO JEST PRAWDA

 

Obejrzyjcie!    Przeczytajcie!    Bądźcie świadomi!    Poznajcie prawdę!


Prawda w oczy kłuje

Prawda nie zawsze jest piękna,

Prawda na dnie studni się ukrywa,

Prawda jest zawsze tylko córką czasu,

Prawda jak oliwa, zawsze na wierzch wypływa,

Prawda może być trudna, ale jej skutki bywają chwalebne,

Prawda leży zazwyczaj pośrodku, najczęściej bez nagrobka,


Nie dochodź, gdzie się podziały Twoje pieniądze,

bo będziesz posądzony o antysemityzm!


Najpierw pojawia się szczerość, a dopiero na końcu prawda,

Dlatego prawda na temat rzeczy wielkich staje się widoczna dopiero po bardzo długim czasie.

Kłamstwo jest chyba bardziej nagie niż prawda, albowiem stale od niej szat pożycza.

 

Prawda nie sprawia tyle dobrego, ile złego sprawiają prawdy pozory.

Każda prawda zanim dotrze do świadomości ludzi,

zmuszona jest długi dystans poruszać się wyłącznie po cierniowej drodze!

 

Z poznawaniem i upowszechnianiem prawdy jest identycznie,

jak ze wspinaniem się na wyższy poziom po zboczu góry.

Wszakże nasza znajomość prawdy pozwala na lepsze zrozumienie i rozeznanie otaczającej nas rzeczywistości podobnie jak wspięcie się wyżej na zbocze góry daje nam lepsze widoki na okolicę.

 

Wszyscy doskonale rozumiemy dlaczego wspinanie się po zboczu góry przychodzi nam tak ciężko. Wszakże wspinamy się pod górę niewidzialnego dla ludzkich oczu pola grawitacyjnego.

Jednakże dlaczego poznawanie, mówienie oraz upowszechnianie prawdy zawsze przychodzi nam z taką trudnością?

Powód okazuje się dokładnie ten sam:

Prawda zawsze leży pod górę niewidzialnego dla ludzkich oczu tzw. "pola moralnego".

Stąd zdobywanie lub wypowiadanie prawdy musi przychodzić nam równie ciężko jak każde inne wspinanie się pod górę jakiegokolwiek niewidzialnego dla oczu pola.

Nie mniej poznawanie lub krzewienie prawdy jest zgodne z tzw. "prawami moralnymi"

i przysparza nam niezbędnego dla życia rodzaju energii, nazywanej "energia moralną".

 

Energia moralna jest jak energia potencjalna w fizyce - aby ją powiększyć trzeba się wspinać pod górę pola moralnego.

W przeciwieństwie jednak do energii potencjalnej z fizyki, energia moralna jest absolutnie niezbędna do życia.

Faktycznie jest ona rodzajem "tlenu dla ducha" z braku którego ludzie się duszą.

 

Diabeł zawsze udaje anioła.
Zło zawsze podszywa się pod dobro. 

W chwili obecnej ważą się losy ludzkości.

Nikomu NIE wolno więc unikać włączenia się do zmagań o szczęśliwą przyszłość dla siebie samego,

a także o lepszą przyszłość dla własnych dzieci.

 

Prawda nigdy nie jest oczywista.

Jądro prawdy zawsze zdaje się być dobrze ukryte, zamaskowane pozorami i strzeżone sforą utartych poglądów.

Dotarcie do danej prawdy następuje zwykle na samym końcu, zaś przedtem wiele co-mniej dociekliwych umysłów zostaje zwiedzionych pozorami i ląduje w ślepej uliczce, zwodząc przy okazji innych ludzi swoimi błędnymi stwierdzeniami.

 

Prawda na dnie studziennym się kryje.

The Truth lies at the bottom of a well.

Heraklit z Efezu

Dotarcie do prawdy nigdy nie jest łatwe i zawsze kosztuje dużo wysiłku.

Albo też odwrotnie:

Wszystko to co daje się szybko dociec na pewno nie jest prawdą i bez wątpienia kiedyś ukaże że ukrywało jakiś zwodniczy element.

 

Zdolność do zgłębienia nieznanych przedtem prawd jest miarą wielkości ludzkich umysłów.

Tylko osoby o wielkich umysłach i nieprzeciętnych cechach charakteru,

( np. cierpliwości, sumienności,  wnikliwości), są w stanie zgłębić nieznane wcześniej prawdy.

 

Ludzie zwykle akceptują radykalną prawdę tylko jeśli absolutnie nie posiadają już innego wyjścia.

Prawda zwykle poznawana jest na samym końcu gdy wyczerpią się już wszystkie wersje nieprawdy,

którym ludzie skłonni byliby dawać posłuch.

 

Prawda dość często jest dokładnym przeciwieństwem do tego w co się powszechnie wierzy.
Osoby chcące poznać prawdę muszą zdystansować się od ugruntowanych stereotypów.
 

Prawda zawsze jest niewygodna.
Jaka bowiem by ona nie była zawsze znajdą się ludzie, którym z tych czy innych względów będzie ona przeszkadzała, którzy więc będą ją aktywnie zwalczać.

Doskonale wyrażają to przysłowia:

"Prawda w oczy kole"
"The greater the truth, the greater the libel"

 

Niewygoda prawdy posiada określone następstwa takie - jak przykładowo: 

1. Mówienie prawdy i tylko prawdy przychodzi każdemu dosyć trudno, 

2. Niewielu ludzi konsekwentnie upiera się przy mówieniu prawdy,

3. W życiu prywatnym najbardziej ceni się innych po tym jak konsekwentnie obstają oni przy prawdzie. 
    Nie wolno mylić cenienia w życiu prywatnym z nagradzaniem w życiu publicznym,

    w którym ciągle "nagradza się tych, którzy mówią rzeczy jakie pragniemy usłyszeć",

    aczkolwiek jednocześnie ludzi takich wcale się nie ceni.

 

Tak jak w przypadku budowy, która im jest większa tym więcej trudności napotyka jej realizacja,

Podobnie jest z prawdą:

Im swym znaczeniem dotyczy ona więcej osób, tym większy opór musi ona powodować.

Z kolei tym więcej osób zostaje dotknięte daną prawdą im jest ona ważniejsza.

 

Prawda jest tylko jedna podczas gdy odcienie nieprawdy nie znają granic.

Najlepiej wyraża to angielskie przysłowie:

"Craft must have clothes, but truth loves to go naked"
- co powinno się interpretować, że:
"Kłamstwo można dowolnie przybrać, jednak prawda ma zwyczaj ukazywać się nago!

 

Z natury rzeczy prawda jest niepodatna na manipulowanie,

natomiast nieprawdę można ukształtować w każdą formę jaką tylko ktoś zechce.

Powyższe musi więc prowadzić do sytuacji, iz zawsze daje się znaleźć takie sformułowanie nieprawdy, jakie satysfakcjonowałoby prawie każdego, natomiast jedno brzmienie prawdy powoduje, iż nigdy wszystkim ona nie dogodzi.

 

Do zaakceptowania danej prawdy ludzie musza dorosnąć.

Prawdy nie można więc komuś dać czy wmusić.

Obrazowo można by to przyrównać do wspinania się po drabinie:

Aby wspiąć się na określony szczebel koniecznym jest już uprzednie osiągnięcie szczebla poprzedniego.

 

Nie warto nawet tracić czasu na przekonywanie do danej prawdy osób,

które do jej zaakceptowania jeszcze nie dorosły.
Niektóre bardziej radykalne prawdy muszą więc odczekiwać całe stulecia zanim ludzie dorosną do ich zaakceptowania.

 

Opór przed zaakceptowaniem danej prawdy jest proporcjonalny do jej wielkości,

lub innymi słowami:

Im istotniejsza jest dana prawda, tym większy opór w jej upowszechnianiu.

Nie sprawdza się więc popularne wierzenie, iz wystarczy tylko ujawnić czy dowieść prawdę, aby każdy przyjął  ją bez zastrzeżeń.

Faktycznie jedynie nieprawda przyjmowana jest bez oporu, ponieważ z reguły jej sformułowanie zostaje tak dobrane aby usatysfakcjonowało ono większość ludzi.

Natomiast dla upowszechnienia prawdy koniecznym jest staczanie wielu batalii,

których żołnierzami są wszyscy ci, którzy o dana prawdę aktywnie walczą.

 

Prawda rodzi owoce tym, którzy o nią aktywnie walczą.

Każda prawda rodzi więcej owoców niż odpowiadająca jej nieprawda.

Niestety ich wzrost zajmuje sporo czasu od zasiania prawdy.

 

Prawda nigdy nie umiera, chociaż giną osoby, które o nią walczyły.

Poprawna idea żyje nawet jeśli jej pierwsi wyznawcy wymrą.

Walka o prawdę, gdy raz zostanie zaczęta będzie trwała aż do zwycięstwa bez względu na to,

kiedy zwycięstwo to nadejdzie.

 

Ludzie mający dużo do stracenia rzadko obstają przy prawdzie.

Im więcej ktoś ma do stracenia, tym większe są jego opory przed obstawaniem po stronie prawdy.

Szczególnie ostro widoczne u polityków!

Ludzie autorytetu mają więcej do stracenia od innych osób,

stąd w ich interesie bardziej leży promowanie łatwo akceptowalnej nieprawdy zamiast niepopularnej prawdy.

 

Prawda jest zawsze niewygodna.

Zdając sobie doskonale sprawę z niewygodności "nagiej prawdy" osoby znajdujące się w pozycji w której zależy im na nie narażaniu się na ataki innych osób będą raczej skłonne stawać po stronie innej niż prawda.

W obecnym bowiem klimacie społecznym i moralnym "ludzie nagradzają innych nie za mówienie prawdy a za mówienie co chcieliby sami usłyszeć".

 

Radykalna prawda ma szansę zwyciężenia (wyjścia na jaw) jedynie dzięki osobom,

grupom społecznym, czy państwom o niskiej pozycji społecznej lub niskim stanie dobrobytu.

Niniejsze być może leży u podstaw znaczenia jakie prawie każda religia przykłada do ubóstwa i ludzi ubogich.

Osoby szczególnie dojrzałe filozoficznie niekiedy nawet rezygnują z kariery aby nie stawać przeciwko prawdzie.

Jest to szczególnie zauważalne wśród wysoko uzdolnionych osób jakie na wcześniejszym etapie życia osiągnęły wysokie pozycje.

Wielu z nich, pomimo iż dalsza kariera ciągle pozostaje dla nich otwarta, niekiedy nagle z niej rezygnuje aby poprowadzić ciche, aczkolwiek bardziej szczęśliwe, spełnione, oraz pozbawione stresów życie, aby całkowicie oddać się swoim osobistym zainteresowaniom, rodzinie, i.t.p.

 

W dzisiejszych czasach osiąganie wysokich pozycji koliduje z obstawaniem przy prawdzie.

Poprzez ignorowanie prawdy dobrobyt zawiera w sobie zaczątki upadku.

"What went up, must come down",

"Co się wspięło do góry, musi spaść a dół".

 

Prawda zawsze w końcu zwycięża poprzez proste przeżycie tych, którzy byli jej przeciwni.

Aczkolwiek więc popieranie nieprawdy wiąże się z różnorodnymi natychmiastowymi ( krótkoterminowymi ) korzyściami, na długą metę owoce prawdy okazują się bardziej korzystne i dostarczają swym krzewicielom liczącej się przewagi nad zwolennikami nieprawdy.

W końcowym więc efekcie zwolennicy nieprawdy albo podupadają i staja się zależni od zwolenników prawdy, albo też po prostu wymierają, zostając zastąpieni rosnącą liczba zwolenników prawdy.

 

Po określonym czasie jedynie pozostali przy życiu i aktywności są zwolennicy prawdy.

Stąd niniejsze ustalenie ujawnia dosyć zadziwiający efekt końcowy mechanizmu jaki stoi za popularnym powiedzeniem:

"Prawda zawsze zwycięża".

Okazuje się bowiem, że prawda zwycięża "poprzez długowieczność".

Jej zwycięstwo, aczkolwiek nieuchronnie, nie przychodzi więc w sposób łatwy, szybki, czy bezbolesny.

Jest ono długotrwałym procesem pochłaniającym wiele ofiar po obu stronach,

zaś w końcowym efekcie uzależnionym od wymarcia, upadku, podporządkowania, czy zniszczenia osób, instytucji, lub państw, z których rekrutowali się przeciwnicy danej prawdy. 

 

Jeżeli osoba, rodzina, grupa, organizacja ( np. partia polityczna ), instytucja, czy państwo, pragnie nieustannie wzrastać, musi ona aktywnie popierać prawdę na wszelkie możliwe sposoby.

Popieranie nieprawdy, jakkolwiek by nam ona nie odpowiadała, w końcowym efekcie zawsze prowadzi bowiem do moralnego kurczenia się i w konsekwencji do upadku.

Najlepiej wyrażają to też przysłowia:

"Truth pays best"

"Prawdą najdalej zajdziesz"

 

Tam gdzie panuje prawda panuje również szczęśliwość.

Państwa gdzie panuje prawda mają szczęśliwszych obywateli

Ludzie którzy promują prawdę niezależnie od zajmowanej przez siebie pozycji czy osiągniętego dobrobytu są wyraźnie szczęśliwsi od tych, którzy dopuszczają nieprawdę w imię kariery lub ułatwienia sobie życia.

 

PONIŻEJ:

Porażające FILMY, DOKUMENTY i INFORMACJE,

na temat eksterminacji narodu polskiego,

o dokonującym się kolejnym rozbiorze Polski

i likwidacji państwa polskiego:

 

W imieniu Polski Ludowej

Wstrząsające fragmenty filmu "Discovery Historia"

45 minutowy film dokumentalny o żołnierzach AK,

którzy przegrali swą wojnę, utracili ojczyznę i wolność,

Na koniec pozbawiono ich życia!

Świadkowie opowiadają jak w PRL w latach 50-tych wykańczano polskich patriotów,

Jak komunistyczny aparat "sprawiedliwości" sądził, więził, katował, torturował i mordował żołnierzy AK.

Jak czują się spadkobiercy oprawców i bandziorów?

Czy za swoje zbrodnie na narodzie polskim ponieśli karę?

Oby nazwiska bohaterów i ich oprawców nigdy nie zostały zapomniane!

Polacy Polakom zgotowali taki los!

 

Polityka

Polonica

Obudźcie się!

Kto rządzi w Polsce

Kto wykupuje Polskę

Kim są panowie Kaczyńscy

Czy Polacy mogą sami się rządzić?

Plan Sorosa zwany Planem Balcerowicza

 

Człowiek stojący za Barackiem Obamą cz.1/2

Człowiek stojący za Barackiem Obamą cz.2/2

STOP RUSSIA!!! - Zbigniew Brzezinski

Brzeziński, Obama i wojna w Gazie

 

Pranie mózgów - Metody i Taktyka w wojnie informacyjnej cz.1/2

Pranie mózgów - Metody i Taktyka w wojnie informacyjnej cz.2/2

 

Dlaczego Kaczynski podpisał Traktat Lizboński? 1/2

Dlaczego Kaczynski podpisał Traktat Lizboński? 2/2

 

Prywatyzacja szpitali po POlsku - Czy pani Sawicka miała rację? Dlaczego nie będzie referendum?

Skandal w Pradze

Szokujące stenogramy dokumentujące przebieg spotkania prezydenta Czech Waclava Klausa,

z przedstawicielami Euro-Parlamentu.

 

ZEITGEIST

2-godzinny film dokumentalny pokazuje i wyjaśnia jak społeczeństwa są manipulowane.
Dokument podzielony jest na 3 części:
 

1. Religijna - pokazuje astro-teologiczne podstawy chrześcijaństwa.
  Udowadnia, iż religia chrześcijańska jest jedynie plagiatem wcześniejszych mitów głównie egipskich,

  które mają oparcie w astrologii. 
 

2. 11 Września - Dotyczy najsłynniejszej akcji terrorystycznej służb specjalnych USA,

   dokonanej na własnych obywatelach.
 

3. Banki i plan zniewolenia świata - czyli kto stoi za kontrolą światowej gospodarki i polityki.
Komu zależy na wywoływaniu wojen i komu się to opłaca,
Kto dąży do wykreowania Jednego Ogólnoświatowego Rządu,
Globalnego Imperium niewolników  kontrolowanych totalnie i rządzonych przez garstkę Panów, rodem z Orwellowskiego "Roku 1984".

 

Grupa BILDERBERG - Kto nami rządzi?

CHEMTRAILS  - Jak i czym nas codziennie trują?

Chip RFID - Co nam wszczepią pod skórę?

Prawda o 11 września 2001 r. - Niewiarygodne Fakty i kto je ukrywa?

 

O skrytych metodach wypaczania prawdy i szerzenia nieprawdy

Autor: Jan Pająk New Zeland

 

 

KONTAKT  CONTACT  KONTAKT

 

www.garlicki.com

 

Counter:  5737 Hits

 

 

® All Rights Reserved

All Registered Trade Marks™ are property of their legal owners.

All content in this site is the property of GARLICKI™ HELP® and under the law protection.

Copying, spreading or broadcasting without my agreement and special permission is prohibited.

1989 - 2009