www.garlicki.com                                     www.garlicki.com                                     www.garlicki.com

GARLICKI
SOFTWARE & HARDWARE

 

SPEED TEST

INTERNET TRANSFER

Download / Upload


Różnice w pomiarach wynikają z tego,
że serwery które mierzą czas transferu,
są usytuowane w różnych krajach.
Porównując wyniki należy porównywać pomiary
otrzymywane z tych samych serwerów.


More Internet Speed Tests:

Ookla Line Quality Speed Test

SpeedTest.net

SpeedTest2.com


www.garlicki.com

Valid HTML 4.01 Transitional     Valid ISO-15445

Globus

® All Rights Reserved
All Registered Trade Marks™ are property of their legal owners.
All content in this site is the property of GARLICKI™ HELP® and under the law protection.
Copying, spreading or broadcasting without my agreement and special permission is prohibited.
1989 - 2013


Globus

7781 hits