Logo
wap.garlicki.com
www.garlicki.comASCII TABLE CHAR GENERATORKażdy znak widoczny na ekranie komputera ma swój numer w tzw. kodzie "ASCII"
Zbiór wszystkich znaków zawiera powyższa tablica ASCII
Do czego może być nam przydatna tablica znaków ASCII ?
Co zrobić jeśli potrzebnego nam znaku nie widać na klawiaturze?
( na przykład podczas pisania tekstu )

1.
Przełączamy klawiaturę w tryb numeryczny:

    Wciskamy na klawiaturze klawisz "NUMLOCK"
    ( zapali się dioda "Numlock" )
2.
Wciskamy i trzymamy klawisz lewy "ALT"

3.
Na klawiaturze numerycznej wpisujemy numer potrzebnego znaku
  poprzedzając go zerem.


    Przykład:
    Aby uzyskać znak § ( paragraf ) należy:
    Po wykonaniu powyższych czynności opisanych w punktach 1 i 2
      Wciskamy i przytrzymujemy klawisz lewy "ALT"
      Następnie na klawiaturze numerycznej wpisujemy numer znaku paragraf
       poprzedzony zerem, czyli wpisujemy liczbę 0167
Na końcu zwalniamy klawisz lewy ALT
    i wyłączamy klawisz NUMLOCK
    przywracając normalne działanie części numerycznej klawiatury.

    Wyjątkiem od tego są panie księgowe,
    które zwykle mają włączoną klawiaturę numeryczną na stałe,
    bo używają jej stale do liczenia.

szok
www
FORUM
DONATE
CONTACT
Project & Design
GARLICKI
SOFTWARE & HARDWARE
1989-2011