logo help
www.garlicki.pl
www.garlicki.com
logo hello

HISTORIA POLSKI

Korzenie polskiej tożsamości narodowej

PANY i CHAMY

PAŃSZCZYZNA i PROPINACJA

logo szok
Polacy to niewolnicy.
Pańszczyzna i Propinacja trwające 826 lat na Ziemiach Polskich,
wymuszana przez panów i kościół na chłopach pańszczyźnianych i poddanych wieśniakach (chamach),
to główne przyczyny wszechobecnej patologii, chamstwa, agresji, degeneracji, zbydlęcenia,
zwyrodnienia, otępienia, braku empatii i powszechnego alkoholizmu w Polsce.
Do tego dochodzą jeszcze inne decydujące czynniki z których najważniejsze,
to prawie całkowite wybicie i fizyczna likwidacja przez zaborców i okupantów,
prawie wszystkich polskich profesorów, nauczycieli, lekarzy i oficerów,
czyli fizyczna eksterminacja prawie całej polskiej inteligencji.
Skutki tego widzimy i odczuwamy do dzisiaj na każdym kroku.

Takie są historyczne fakty i taka jest prawda, czy się to komuś podoba, czy nie podoba.

F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome)
W Polsce jest wyjątkowo dużo noworodków, dzieci i osób dorosłych,
obarczonych syndromem FAS z wadami genetycznymi i rozwojowymi,
których matki piły alkohol w ciąży.
Badania dowodzą, że aż 33% polskich matek pije alkohol w ciąży!
Z powodu FAS występują uszkodzenia płodów od alkoholu, oraz
wady genetyczne i rozwojowe u noworodków, dzieci i osób dorosłych.
Na ulicach polskich miast, wsi i miasteczek widać dużo dzieci i osób dorosłych,
z widocznymi cechami i objawami F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome)
Dzieci i osoby z F.A.S. mają charakterystyczny wygląd,
(mała głowa, kurnosy nos, mała i cienka górna warga, cofnięta żuchwa, małe zapadnięte oczy)
Dzieci z F.A.S. gorzej się rozwijają i mają znacznie niższy poziom inteligencji,
Dzieci i osoby z F.A.S mają problemy z przyswajaniem wiedzy,
Problemy rozwojowe, ruchowe, adaptacyjne i motoryczne,
Nie odróżniają dobra od zła, Nie rozumieją pojęcia wartości,
U dzieci i osób z syndromem F.A.S. występuje wrodzona skłonność do uzależnień:
Skłonności do alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy,
Agresja, Gwałtowność, Wybuchy złości, Depresje,
Samookaleczanie się i ucieczki z domu.
Syndrom alkoholowy F.A.S. to w Polsce ogromny problem,
występujący w wielu polskich domach, przedszkolach i szkołach.
Picie alkoholu przez matki w ciąży i FAS (Fetal Alcohol Syndrome),
to ogromny i coraz większy problem polskiego społeczeństwa.
Więcej o F.A.S. w encyklopedii:
F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome)
F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome) wygląd


UZASADNIENIE:
Przez całe życie zastanawiała mnie ogromna skala i rozmiar
patologii w Polsce niespotykany gdzie indziej.
Wszechobecny Alkoholizm, Złodziejstwo, Napady, Rozboje, Kradzieże,
Agresja, Chamstwo, Zbydlęcenie i Zwyrodnienie społeczeństwa,
Otępienie, Zobojętnienie, brak Empatii i Wrażliwości na losy kraju i jego przyszłych pokoleń,
Pijani rodzice poniewierający, bijący, molestujący i mordujący własne dzieci,
Psie kupy leżące i śmierdzące wszędzie na każdym kroku,
Rozpita i rozwydrzona młodzież,
Wszechobecne chamstwo i brak kultury,
Rozpite i zdegenerowane społeczeństwo,
Narkotyki i dopalacze,
Taki jest obraz większości wsi, miasteczek, oraz miast w Polsce.
Wszystko za cichą aprobatą kolejnych rządów, które nie tylko nic nie robiły,
ale nawet często otwarcie wspierały te patologiczne zjawiska,
bo doskonale zarabiają na tym i czerpią z tego ogromne korzyści (podatki, akcyza).
Ze zdrowiem Polaków nikt się nie liczy.
Do tego wszystkiego przyczynili się również żydzi, litwini i ukraińcy,
stanowiący od wieków znaczną część społeczeństwa.
Nie można przy tej okazji pominąć kleru, który stał za tym wszystkim,
wykorzystującego do swoich celów,
(ogłupianie społeczeństwa i zbieranie datków)
słabości, ciemnotę i wiarę w cuda i zabobony ciemnego narodu,
bo jak wiadomo tam gdzie jest religia, tam nie ma rozumu.
W 1105 roku to właśnie kościół i kler wprowadził pierwszą w historii Polski pańszczyznę,
ustalając pierwszy w historii wymiar pańszczyzny w dobrach klasztornych i kościelnych.
(Przywilej tyniecki z 1105 roku)
Trudno uwierzyć, że katolicy w Polsce w XXI wieku wierzą nie tylko w cuda,
Katolicy nadal wierzą, że Ziemia jest płaska,
a dzieci bocian przynosi w koszyku i zostawia w kapuście.
Będąc w większości antysemitami,
Katolicy modlą się do żydowskich bożków, do glinianych figurek i zbitych desek.
(jak wiadomo Jezus był żydem po matce i mieszkał w żydowskiej Jerozolimie)
To wszystko jest pozostałością 826 lat PAŃSZCZYZNY i PROPINACJI, (1105-1931),
w tym 123 lat zaborów i trzech kolejnych rozbiorów Polski,
następnie 7 lat II Wojny Światowej i hitlerowskiej okupacji,
w której Polska straciła 6 milionów najlepszych obywateli,
do tego jeszcze należy dodać 44 lata komunizmu, (1945-1989),
Razem 1000 lat rozpijania i nieustannej indoktrynacji i prania mózgów,
Do tego dochodzi ogromna ilość matek pijących alkohol w ciąży,
co powoduje uszkodzenia płodów, wady rozwojowe i uszkodzenia mózgu u noworodków,
obarczonych syndromem F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome),
Dzieci z syndromem F.A.S. mają przez całe życie rozmaite problemy,
problemy rozwojowe, wychowawcze, adaptacyjne i z przyswajaniem wiedzy,
problemy z nauką w przedszkolu, w szkole, w pracy i w domu.

Wszystko to razem zrobiło swoje i powoduje,
że Polacy cieszą opinią najgłupszego i najbardziej rozpitego narodu na świecie,
co udowadniają codziennie dając liczne przekonujące dowody swojej głupoty.
Wystarczy czytać wiadomości i śledzić codzienne kroniki wypadków.

Żydzi, którzy w Polsce opanowali prawie wszystkie urzędy i stanowiska,
odegrali i nadal odgrywają w niszczeniu Polski rolę tak ważną i tak istotną,
że poświeciłem żydom specjalny oddzielny rozdział.
(link: żydzi)
Czy to nie są wystarczające dowody na eutanazję polskiego narodu?

Przykładowo:
Całodobowe sklepy z alkoholem dostępne w każdym mieście prawie na każdej ulicy,
Narkotyki i dopalacze dostępne w szkołach i na ulicach,
Pijane matki rodzące pijane noworodki z zespołem F.A.S.
Psie kupy, których nie ma kto sprzątać, zalegające na chodnikach i trawnikach nawet w parkach,
Patologia z nizin społecznych widoczna na każdym kroku.

W miarę jak podróżowałem po świecie i poznawałem coraz to nowe kraje,
Rozmiar tej patologii wprawiał mnie w coraz większe zdumienie.
Z wiekiem coraz bardziej zagłębiałem się w temat starając się znaleźć i zrozumieć przyczyny tego zjawiska.

PAŃSZCZYZNA i PROPINACJA
Propinacja wymuszana przez panów na chamach (wieśniakach),
to jedna z głównych przyczyn powszechnego alkoholizmu w Polsce.
826 lat rozpijania poddanych chłopów i trzymania za mordę chamów przez panów zrobiło swoje.
Zmiany genetyczne w umysłach tego narodu są tak głębokie i nieodwracalne,
że nawet 10 pokoleń nie wystarczy, żeby cokolwiek zmienić.
Zrozumiałem to po latach studiów i badań nad tematem powszechnego alkoholizmu w Polsce
i wszechobecnej patologii panującej w tym chorym kraju.
Prawda jest taka, że ogromna większość ludzi w tym kraju ma nieodwracalnie zmiany genetyczne w mózgu,
Uszkodzeniu i zmianom uległ też łańcuch i kod DNA.
Większość, bo niestety większość wywodzi się z chłopstwa, (chamów).
Zmiany te były kształtowane na siłę przez 826 lat istnienia pańszczyzny.

Reszty zniszczenia polskiego narodu dopełniły:
Trzy kolejne Rozbiory Polski,
123 lat niewoli pod obcymi zaborami,
Okupacja Hitlerowska w czasie II Wojny Światowej,
Wybicie i fizyczna likwidacja przez zaborców i okupantów prawie całej polskiej inteligencji.
Największą degenerację polskiego narodu spowodowało jednak,
826 lat wyzysku chłopów przez panów, oraz ponad 500 lat rozpijania chłopów przez panów, kosciół i żydów,
którzy dzierżawili karczmy od panów.
czyli obowiązkowa Pańszczyzna i Propinacja.
Chłopstwo od 1105 roku żyło uciskane w okropnej biedzie i nędzy jak niewolnicy.
826 lat przymusowej pańszczyzny i propinacji (rozpijania) zrobiło swoje.
Pijane matki coraz częściej rodzą pijane noworodki z syndromem F.A.S. i uszkodzeniami mózgu,
Alkoholizm i patologia widoczne są na każdym kroku.

Polacy są już do tego przyzwyczajeni,
Wydają się być pogodzeni z losem.
Są zniewoleni i całkowicie bierni,
Od wielu lat są w jakimś letargu.
Smutki, żale, niepowodzenia i troski nadal topią w alkoholu,
od kórego przez setki lat byli na siłę uzależniani,
Do tego dochodzą narkotyki, dopalacze i papierosy,
które też uszkadzają i wyniszczają nie tylko płuca, ale też mózg.
Od setek lat nadal trwa degradacja i niszczenie polskiego narodu.
Jak wiadomo pijanym, bezwolnym i otumianionym motłochem łatwiej się rządzi,
o czym doskonale wiedzą wszystkie panujące "elyty".
Straty w populacji są nie do odrobienia.

Reasumując:
Żeby nie wiadomo co robić, nawet przez kolejne 200 lat nic się tutaj nie zmieni.
Ten kraj jest stracony co najmniej na kilka pokoleń.
W tej sytuacji nie może dziwić ogromna emigracja,
bo kto tylko może ucieka z tego chorego kraju.
Polska z tego powodu bardzo szybko się wyludnia,
Nie pomaga nawet program 500+
z którego patologia chętnie korzysta.
Reszty dopełnią Ukraińcy i potomkowie Bandery, którzy nas nienawidzą,
których najechało nasz kraj już parę milionów za przyzwoleniem rządu,
Gdyby dodać do tego jak nas trują codziennie,
Zatruta żywność, Zatrute zanieczyszczone powietrze,
Trujące opryski Chemtrails z samolotów rozpylających toksyczne substancje,
W efekcie epidemie raka i innych chorób dziesiątkują populację.
Niewydolna służba zdrowia,
Tasiemcowe kolejki do lekarzy, Brak miejsc w szpitalach,
Wszystko to razem powoduje, że nasz los jest przesądzony.
Nasi odwieczni wrogowie Rosjanie, Niemcy, Ukraińcy, Litwini i Żydzi,
Nie mogą się już końca Polski doczekać.
Jak pójdzie tak dalej,
za kilkadziesiąt lat Polska prawdopodobnie przestanie istnieć.

Obowiązkowa lektura:
Wikipedia: Pańszczyzna
Wikipedia: Propinacja
Wikipedia: Cham
"O Propinacji i o tym, kto rozpijał chłopów?"
"Kolonializm po polsku, czyli długi cień pańszczyzny"
F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome)
F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome) wygląd
Wikipedia: Noe
Jezuici: Cham syn Noego
"Noe: Wybrany przez Boga"


logo szok
Trochę historii:
Cham według biblijnej Księgi Rodzaju to jeden z 3 synów Noego.
Szlachta pochodziła od Jafeta, chłopi od Chama, a żydzi – od Sema.

1105 r. – Przywilej tyniecki
Pierwszy z dokumentów ustalający wymiar pańszczyzny w dobrach klasztornych i kościelnych.
Od XII w. do 1520 r. wymiar pańszczyzny obciążającej chłopów wynosił od 2 do 4 dni w roku.

1496 – Statuty piotrkowskie Odtąd tylko jeden chłop w roku mógł opuścić wieś.

1520 r. – Przywilej toruński
Podwyższono obowiązek odrabiania pańszczyzny do 1 dnia w tygodniu i objęto nim wszystkich poddanych.
Ciągle podwyższana pańszczyzna osiągnęła w XVIII w. w sporadycznych przypadkach 10 dni w tygodniu.

1760 r. – W dobrach magnackich Andrzeja Zamoyskiego pańszczyznę zamieniono chłopom na czynsz.

1776 r. – W projekcie prawa ziemskiego zwanego Kodeksem Zamoyskiego prawną poprawę bytu chłopów podjął Andrzej Zamoyski.
Kodeks został odrzucony przez sejm w 1780 r.

1790 r. – Autor broszury pt. „Uwagi praktyczne o poddanych polskich”,
postulował zamianę pańszczyzny na przymusowe oczynszowanie z urzędu.

1794 r. – Na mocy Uniwersału Połanieckiego, chłopom przyznano wolność osobistą,
nieusuwalność z użytkowanej ziemi oraz obniżenie wymiaru pańszczyzny o połowę.

1811 r. – Na mocy edyktów z lat 1811–1850 zniesiono pańszczyznę na terenie zaboru pruskiego.
W Wielkim Księstwie Poznańskim w 1823 r.

1830 r. – Jan Olrych Szaniecki złożył w sejmie projekt zniesienia pańszczyzny,
odrzucony przez posłów Królestwa Polskiego.

1846 r. – Na mocy ukazu cara Mikołaja I w Królestwie Polskim zniesiono pańszczyznę
w formie darmoch, powabów i najmu przymusowego.

1848 r. – Na mocy patentu z 17 kwietnia 1848 r. zniesiono pańszczyznę na terenie zaboru austriackiego.
Zniesienie pańszczyzny było pokłosiem powstania krakowskiego i rzezi galicyjskiej

1861 r. – Pod wpływem masowej odmowy wykonywania świadczeń na rzecz dworów,
Na mocy ukazu z 4 (16) maja wydanego przez cara Aleksandra II
zniesiono pańszczyznę na terenie Królestwa Polskiego.

Okup pańszczyźniany.
1862 r. - Ukaz z 5 czerwca wprowadzał w Królestwie zmianę okupu na oczynszowanie
Mimo formalnego zniesienia pańszczyzny w XIX wieku,
na Orawie i Spiszu (w dobrach Salamonów i Jugenfeldów,
oraz w niektórych dobrach kościelnych) aż do lat 30-tych XX wieku istniała tzw. żelarka,
którą można uznać za pewną formę pańszczyzny.
Chłopi, którzy po uwłaszczeniu mieli zbyt mało ziemi, aby się z niej utrzymać,
zmuszeni byli ponownie oddać się w zależność feudalną od możnowładcy.
W zamian za grunt, mieszkanie i prawo użytkowania dworskich pastwisk,
chłop (żelorz) zobowiązany był do świadczenia nieodpłatnej pracy rolnej na rzecz dworu.
Formalnie żelorz, w przeciwieństwie do chłopa pańszczyźnianego, posiadał wolność osobistą,
Mógł np. opuścić swoje miejsce zamieszkania
(po wcześniejszym uregulowaniu swoich powinności wobec dworu).
Mimo to, właściciele ziemscy głęboko ingerowali w życie prywatne żelorzy,
m.in. określając minimalny wiek zawarcia przez nich małżeństwa,
czy też sprzeciwiając się pracy podejmowanej przez rodzinę żelorza poza dobrami dworskimi.

1920 r. - Wniosek w sprawie zniesienia pańszczyzny na Spiszu i Orawie w 1920 złożył w sejmie poseł Wojciech Roj.

1931 r. - Żelarka została ostatecznie zniesiona ustawą sejmową z dn. 20.03.1931

Źródło: Wikipedia

Dodane w dniu 08.09.2016 roku
Drogi panie Jerzy
Niedawno usłyszałem, że ostatni element pańszczyzny istniał do lat siedemdziesiątych XX wieku.
Dotyczył obowiązku koszenia rowów.
Pozdrawiam serdecznie
W.S.


Moja odpowiedź z dnia 08.09.2016 roku
Niestety od czasów Spartakusa nic się nie zmieniło.
Nadal jesteśmy niewolnikami we własnym kraju,
Chyba, że ktoś był sędzią albo prokuratorem w czasach stalinowskich,
lub pracował w służbie bezpieczeństwa UB.
W POlsce od zawsze takim kanaliom i oprawcom Polaków żyje się luksusowo.
(emerytury po kilkanaście tysięcy)
Reszta narodu dziaduje.
Czy to nie są kpiny z Polaków?
Nam każą pracować do śmierci za miskę ryżu,
Zabierają 80% dochodów,
Zarobki Polaków za taką sama pracę są 5x gorsze niż na Zachodzie,
Na koniec głodowa emerytura z ZUS,
pod warunkiem, że się dożyje,
Mnie po 42 latach pracy (wszystkie lata składkowe),
nawet średniej krajowej nie dali.
Czy to nie jest niewolnictwo w czystym wydaniu?
Mój ojciec przed wojną był oficerem i służył w K.O.P.
(Korpus Ochrony Pogranicza)
Po wojnie przez 23 lata musiał z tego powodu ukrywać się pod zmienionym nazwiskiem,
bo za komuny groziła za to kula w łeb.
Gdy byłem dzieckiem w moim domu rodzinnym o tych sprawach rozmawialiśmy szeptem.
Dopiero w 2005 roku, czyli 24 lata po śmierci mojego ojca,
Wydawnictwo Unia Jerzy Skwara i mec. Jan Widacki
wydali książkę poświęconą mojemu ojcu i oficerom K.O.P.
pod tytułem: "KRESY w oczach oficerów KOP"
Mój ojciec niestety już tego nie dożył.

Moja babcia ze strony mamy pochodziła z książąt Hryniewieckich,
To był stary porządny szlachecki ród, chociaż podobno o niewiadomych barwach:
(link: Hryniewiecki)
Kajetan Koźmian wspominał:
„W czasie sejmu konstytucyjnego Poniatowski założył się,
że na koniu całą Warszawę w dzień biały obnażony przejedzie,
Dobrawszy sobie towarzyszów Ignacego Hryniewieckiego i podobno Sanguszkę,
dokazał tego ze zgorszeniem wielu, spławiwszy pierwej konie w Wiśle”.
(link: polskieradio.pl/39/246/Artykul/167606,Ksiaze-w-przescieradle)

Mając taką krew w swoich żyłach,
Nigdy nie pogodziłem się z tym, jak nas traktują.
Niestety od dawna nikt się z nami w tym kraju nie liczy.
Rządzi i decydujący głos ma hołota i motłoch,
czyli CHAMY.
Skutki widać na każdym kroku.
Przemysł zniszczyli,
Oświatę i Szkolnictwo zniszczyli,
Służbę Zdrowia zniszczyli,
Wszystko zniszczyli.
Kraj doprowadzili do ruiny i zostawili z ogromnymi długami,
których nawet nasze pra-pra wnuki nie spłacą.
A miało być tak pięknie!
Jedyne co im dobrze wychodzi,
to opluwanie Polaków.
Wszystkich dookoła potrafią tylko opluwać.
Na to wszystko zgody Polaków nie było i nigdy nie bedzie.
Odniesiemy zwycięstwo nad zarazą, jaka opanowała ten kraj i aparat władzy.
Zdezynfekujemy polski Sejm,
Pozostanie sterylnie czysta władza demokratyczna,
Wolna od wszelkiego robactwa.
Kłamstwo i propaganda, Fałsz i obłuda,
zawsze były bronią bolszewików i komunistów,
Prowokacje zawsze były bronią faszyzmu.
Przeciwnikom tych totalitaryzmów pozostaje:
Ukazywanie propagandowych kłamstw i prowokacji,
Opór i demonstracje,
Wiara w sprawiedliwość dziejową i przekonanie,
że inteligencja zawsze zwycięża w starciu z prostactwem.

NIE DAJMY SIĘ PODZIELIĆ,
OTRZEŹWIEJMY i BĄDŹMY RAZEM.
W przeciwnym razie nasi wrogowie zniszczą ten kraj,
gdzie wszystko jest skorumpowane i rozkradane,
gdzie złodziejstwo to najlepszy interes.
W Polsce prawo jest dla złodziei.
Rządzące żydowskie elity i kasty prawników
są ponad prawem i ponad ludźmi.
Rozpite, otumianione społeczeństwo jest otępiałe,
Rozpite społeczeństwo tego nie widzi.
Ciemny lud w końcu się jednak obudzi z letargu,
Nadejdzie dzień zapłaty za brednie i łgarstwa wmawiane nam po tysiąckroć.
Naszą bronią jest PRAWDA!
PRAWDA zawsze zwycięża.
Zakończę słowami naszego hymnu:
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.
Pozdrawiam
Autor
Jerzy Garlicki

Valid HTML 4.01 Transitional     Valid ISO-15445

logo szok
GARLICKI
Software & Hardware
www.garlicki.pl
www.garlicki.com
1989-2016