logo
www.garlicki.pl
www.garlicki.com
Hello!

ODRA
KATASTROFA EKOLOGICZNA
07-15 sierpnia 2022 r.

SZOK_GIF
ZAWIADOMIENIE
PDF - Kliknij tu!

15 sierpień 2022 godz. 12:00

ZAWIADOMIENIE

Pragniemy donieść i zawiadomić odnośne władze kraju iż wiemy, kto spowodował problem z naszą rzeką Odrą.

Są to burze, które trzy tygodnie temu przeszły przez całą Polskę, a zwłaszcza jej zachodnie województwa. Zbiory zbóż właśnie odbywały się wtedy w tej części kraju jak i za Odrą. Trzeba wiedzieć, iż z nielicznych dopływów do rzeki stworzono od dawna wiele tysięcy rowów melioracyjnych., które miały zasilać pola uprawne w wodę po obu stronach rzeki. Jak wiemy po zbiorach należy zrobić od razu orkę i bronowanie wraz z nawożeniem nawozami azotowymi.
(wynalazek naszego prezydenta Mościckiego – dotlenić glebę.)

Burze spowodowały poprzez kanały melioracyjne chwilowe niewielkie podniesienie wody w Odrze ze spłukanymi nawozami, co przy bardzo niskim stanie i ogromnym dotlenieniu przez ulewy znacznie przekraczające normy spowodowało, że dotlenienie i pH zostały znacznie podniesione i przekroczone - co potwierdziły badania, że nie wykryto rtęci ani metali ciężkich, ale było za dużo tlenu. To spowodowało zagrożenie dla ryb, bo gdy jest niski stan wody i tzw. "przyducha", to fala zalewowa z wysokim pH działa na ukad oddechowy ryb zabójczo. Ryby w takim środowisku mogą nie przeżyć.

Obecnie po paru dniach tlen ulatnia się do atmosfery jest go coraz mniej i sytuacja powoli wraca do równowagi.

Autorzy:
Marcin Jocz
Jerzy Garlicki

15 sierpnia 2022 r. godzina 12:00

PDF - Kliknij tu!

szok
WWW
AUTOR
GARLICKI
SOFTWARE & HARDWARE
POCZTA
DONATE
KONTAKT
Project & Design
1989-2022

Aktualizacja
15.08.2022

Valid HTML 4.01 Transitional     Valid ISO-15445

408 hits