logo
www.garlicki.pl
www.garlicki.com
Hello!

UKRAINA
flaga

Wojna na Ukrainie
Інформація для громадян України
JAK POMÓC?


SZOK_GIF
The Most Actual News from KIYEV
Click here!

NAJNOWSZE INFORMACJE z KIJOWA
Kliknij tutaj!

NAJNOWSZE INFORMACJE z UKRAINY OSW
Kliknij tutaj!

Hundreds of murdered civilians discovered as Russians withdraw from towns near Kyiv (GRAPHIC IMAGES)
Kliknij tutaj

31 marca rosyjskie wojska okupacyjne opuściły terytorium elektrowni atomowej w Czarnobylu w obwodzie kijowskim i miasto Sławutycz, uprowadzając przy tym wziętych do niewoli żołnierzy ukraińskiej Gwardii Narodowej.
Oceniając przegrupowanie wojsk rosyjskich na północy kraju, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jest to jedynie manewr taktyczny – ponieważ Rosjanie nie mogą pokonać sił ukraińskich broniących Kijowa, to odstępują i są przerzucani w inne miejsca.
Więcej - Kliknij tutaj
źródło: Ośr.Studiów.Wsch.

UWAGA!
Katastrofalna sytuacja w elektrowni jądrowej w Czarnobylu!
Więcej - Kliknij tutaj
Nie działają pozbawione zasilania zabezpieczenia!
Za 48 godzin będzie zagrożenie wyciekiem promieniowania!
Więcej - Kliknij tutaj


Porównanie sił
Porównanie: Rosja vc Ukraina

Analiza - stan na 5 marca
Porównanie
Analiza - stan na 5 marca

Documenting Equipment Losses During The 2022 Russian Invasion Of Ukraine
Udokumentowane straty uzbrojenia - Russian Invasion Of Ukraine

DRON BAYRAKTAR TB2
BAYRAKTAR AKINCI
BAYRAKTAR-y dla Ukrainy
Lista zwycięstw drona BAYRAKTAR

Filmy z frontu
Baza Ukra w Khersoniu przejęta przez Rosjan
Więcej filmów z frontu na The.WAR.Magazine

UWAGA!
Ponieważ końca wojny nie widać nie będziemy co dzień podawać strat wojsk ukraińskich i przeciwnika.
Rosjanie od kilku tygodni nie podają strat własnych.

Stan na 19.05.2022 po 84 dniach wojny:
Według ukraińskiego Sztabu Generalnego łączne szacunkowe straty wroga od 24 lutego do 19 maja wynoszą:
28.5 tyś. zołnierzy, 1254 czołgi, 3063 pojazdy opancerzone, 203 samoloty, 167 helikopterów, 595 systemów artyleryjskich, 199 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 93 systemy przeciwlotnicze, 2157 pojazdów i cystern, 13 jednostek pływających i 455 dronów.
źródło: Sztab Generalny Ukrainy Twitter
źródło: Sztab Generalny Ukrainy
źródło: Sztab Generalny Ukrainy Nowiny
Więcej - Kliknij tutaj
źródło: Ośr.Studiów.Wsch.

Stan na 09.04.2022 po 45 dniach wojny:
Według ukraińskiego Sztabu Generalnego łączne szacunkowe straty wroga wyniosły ok. 19.1 tys. żołnierzy, 705 czołgów, 1895 wozów opancerzonych, 151 samolotów, 136 śmigłowców, 108 wyrzutni rakiet, 55 systemów artyleryjskich, 7 okrętów.
Rosjanie od ponad dwóch tygodni nie podają strat własnych.
Więcej - Kliknij tutaj
źródło: Ośr.Studiów.Wsch.

Hundreds of murdered civilians discovered as Russians withdraw from towns near Kyiv (GRAPHIC IMAGES)
Więcej - Kliknij tutaj

Stan na 29.03.2022 po 33 dniach wojny:
W miarę przedłużania się konfliktu zbrojnego oficjalne komunikaty obu stron opisujące straty przeciwnika stają w coraz większym stopniu instrumentem wojny informacyjnej. Ukraiński Sztab Generalny w codziennych przekazach zwiększa rosyjskie straty w ludziach o 100–300 osób. Obecne szacunki mówią o 17,2 tys. zabitych żołnierzach wroga.
Agresorzy koncentrują się na przekazywaniu informacji dotyczących zniszczeń sprzętowych ukraińskiej armii oraz na ugruntowywaniu tezy, że przeciwnik jest już praktycznie bezbronny, i nie oceniają jego strat ludzkich.
Według ostatnich danych Sztabu Generalnego Ukrainy najeźdźcy utracili 597 czołgów, 127 samolotów, 129 śmigłowców, 1710 pojazdów opancerzonych, 303 systemy artyleryjskie, 96 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy obrony powietrznej, 1178 pojazdów kołowych, 7 jednostek pływających, 73 cysterny oraz 71 bezpilotowców.
Z kolei zgodnie z danymi rosyjskimi Ukraińcom zniszczono dotąd 123 samoloty, 74 śmigłowce, 311 bezzałogowych statków powietrznych, 1738 czołgów i innych bojowych wozów opancerzonych, 181 wyrzutni rakietowych, 726 dział i moździerzy oraz 1592 pojazdy samochodowe.
Koncern zbrojeniowy Ukroboronprom poinformował, że w funkcjonujących zakładach remontowych trwa naprawa nie tylko uszkodzonego sprzętu armii ukraińskiej, lecz także sprzętu zdobycznego – rosyjskich systemów artylerii rakietowej Smiercz i Uragan oraz obrony powietrznej Osa. Przedsiębiorstwa należące do koncernu są od początku konfliktu stopniowo przenoszone w tzw. bezpieczne rejony, najprawdopodobniej do zachodnich obwodów Ukrainy.
Więcej - Kliknij tutaj
źródło: Ośr.Studiów.Wsch.

Stan na 28.03.2022 po 32 dniach wojny:
Według ukraińskiego Sztabu Generalnego łączne szacunkowe straty wroga wyniosły ok. 17 tys. ludzi (w ciągu ostatniej doby +400), 586 czołgów (+4), 1694 pojazdy opancerzone (+30), 304 systemy artyleryjskie (+2), 54 systemy obrony powietrznej (+2), 121 samolotów (+2), 1144 pojazdy kołowe (+6) i 66 bezpilotowców (+10). Nie zmieniła się liczba zniszczony śmigłowców – 127, jednostek pływających – 7, cystern paliwowych – 73 – i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych – 95.
Resort obrony FR przedstawił szacunki dotyczące strat sił ukraińskich – od 24 lutego miały one objąć 308 bezzałogowych statków powietrznych (od poprzedniego dnia +19), 1713 czołgów i innych bojowych wozów opancerzonych (+57), 170 wyrzutni rakietowych (+1), 715 dział i moździerzy polowych (+31) oraz 1557 pojazdów kołowych (+54).
Więcej - Kliknij tutaj
źródło: Ośr.Studiów.Wsch.

Stan na 23.03.2022 po 27 dniach wojny:
Ukraiński Sztab Generalny podał przybliżone dane o rosyjskich stratach, które od 24 lutego mają wynosić:
15,6 tys. żołnierzy (bez precyzowania liczby zabitych, rannych i wziętych do niewoli), 517 czołgów, 1578 wozów opancerzonych, 267 systemów obrony powietrznej, 101 samolotów (według Sił Powietrznych – 105), 124 śmigłowce, 1008 pojazdów kołowych, 4 jednostki pływające, 70 cystern paliwowych, 42 bezpilotowce.
Według rosyjskiego resortu obrony ukraińskie straty obejmują:
184 samoloty i śmigłowce, 246 bezzałogowych statków powietrznych, 189 rakietowych zestawów przeciwlotniczych, 1558 czołgów i innych bojowych wozów opancerzonych, 156 wyrzutni artylerii rakietowej, 624 działa i moździerze oraz 1354 pojazdy kołowe.
Więcej - Kliknij tutaj
źródło: Ośr.Studiów.Wsch.

Stan na 22.03.2022 po 26 dniach wojny:
Według źródeł ukraińskich od 24 lutego Rosjanie stracili ok. 15,3 tys. żołnierzy, 509 czołgów, 1556 bojowych wozów piechoty i pojazdów opancerzonych, 252 systemy artyleryjskie, 80 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 45 systemów obrony powietrznej, 99 samolotów, 123 śmigłowce, 1000 pojazdów kołowych, 70 cystern paliwowych i 35 bezpilotowców.
Według resortu obrony FR od 24 lutego Siły Zbrojne Ukrainy miały stracić 1528 czołgów i pojazdów opancerzonych, 230 dronów, 181 systemów obrony powietrznej, 154 wyrzutnie rakiet, 602 działa i moździerze oraz 1312 pojazdów kołowych.
Więcej - Kliknij tutaj
źródło: Ośr.Studiów.Wsch.

Stan na 20.03.2022 po 24 dniach wojny:
Sztab Generalny Ukrainy ocenia wysokość strat poniesionych przez Rosjan na 14,7 tys. ludzi, 74 wieloprowadnicowe systemy rakietowe, 96 samolotów, 118 śmigłowców, 476 czołgów, 1487 wozów opancerzonych, 230 systemów artyleryjskich, 44 systemy obrony powietrznej, 947 pojazdów kołowych oraz 21 bezpilotowców. Ukraiński resort obrony poinformował, że od 24 lutego Rosjanie przeprowadzili 1403 ataki powietrzne, w tym 291 uderzeń rakietami manewrującymi.
Według resortu obrony Rosji w nocy z 19 na 20 marca zniszczono 62 ukraińskie obiekty wojskowe, a wśród nich: 3 stanowiska dowodzenia, wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową, 2 składy amunicji oraz skład paliwa, a także 52 magazyny ze sprzętem wojskowym. Ogień artyleryjski unieszkodliwił 6 ukraińskich mobilnych systemów walki elektronicznej tupu „Bukowel”. Rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej miały zestrzelić jeden śmigłowiec Mi-8 i 6 bezpilotowców. Łącznie od 24 lutego siły ukraińskie miały stracić 207 bezzałogowych statków powietrznych, 1467 czołgów i opancerzonych wozów bojowych, 148 wyrzutni rakiet wieloprowadnicowych, 573 działa i moździerze oraz 1262 pojazdy kołowe.
Liczba rosyjskich żołnierzy znajdujących się w specjalnych obozach jenieckich na Ukrainie wynosi co najmniej 562. We współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża trwa identyfikacja zabitych Rosjan i przekazywanie ich ciał do kraju. Według szacunków strony ukraińskiej w Rosji przebywa w niewoli ponad 650 Ukraińców, z czego ok. 270 to ochotnicy obrony terytorialnej.
Więcej - Kliknij tutaj
źródło: Ośr.Studiów.Wsch.

Stan po 21 dniach:
Oceniając straty rosyjskie, Ukraiński Sztab Generalny podkreśla, że są one szacunkowe. Od 24 lutego Rosjanie stracić mieli ok. 14 tys. ludzi, 444 czołgi, 1435 pojazdów opancerzonych, 201 systemów artyleryjskich, 72 wieloprowadnicowe zestawy artylerii rakietowej, 43 systemy obrony powietrznej, 86 samolotów, 108 śmigłowców, 864 pojazdy kołowe, 11 bezpilotowców, 60 cystern paliwowych.
Według rosyjskiego resortu obrony straty ukraińskie wyniosły 181 samolotów i śmigłowców, 172 bezzałogowe statki powietrzne, 170 zestawów rakiet przeciwlotniczych, 1379 czołgów i innych wozów opancerzonych, 133 wieloprowadnicowe systemy rakietowe, 514 dział i moździerzy, a także 1168 pojazdów kołowych.
Więcej - Kliknij tutaj
źródło: Ośr.Studiów.Wsch.

Stan po 20 dniach:
Według danych Sztabu Generalnego Ukrainy łączne szacunkowe straty rosyjskie wyniosły dotychczas ok. 13,8 tys. żołnierzy (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 430 czołgów, 1375 pojazdów opancerzonych, 84 samoloty, 108 helikopterów, 70 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 43 systemy obrony powietrznej, 190 systemów artyleryjskich, 819 pojazdów kołowych, 11 bezpilotowców, 60 cystern z paliwem, 3 jednostki pływające.
Rosyjski resort obrony twierdzi, że od początku konfliktu Ukraińcy stracili 111 samolotów, 68 śmigłowców i 160 dronów. Zniszczono również 159 przeciwlotniczych systemów rakietowych, 1353 czołgi i inne opancerzone wozy bojowe, 129 wieloprowadnicowych systemów rakietowych, 493 działa i moździerze, 1096 pojazdów kołowych.
Więcej - Kliknij tutaj
źródło: Ośr.Studiów.Wsch.

Straty po 18 dniach:
W ciągu ostatniej doby sytuacja militarna nadal nie uległa znaczącym zmianom. 14 marca Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o przeprowadzeniu niszczących uderzeń na bazy i magazyny wroga na tymczasowo okupowanych terytoriach. Siły rosyjskie kontynuują działania ofensywne na wszystkich kierunkach, jednakże „nie osiągnęły znaczących sukcesów” i mają się skupiać głównie na przegrupowaniu i utrzymaniu wcześniej zajętych rubieży. Kontynuują także uderzenia rakietowo-powietrzne i ostrzał miast oraz zgrupowań armii ukraińskiej.
Sztab Generalny Ukrainy podał szacunkowe straty wojsk rosyjskich, które od 24 lutego straciły ponad 12 tys. żołnierzy (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 389 czołgów, 1249 pojazdów opancerzonych, 150 systemów artyleryjskich, 64 rakietowe wyrzutnie wieloprowadnicowe, 34 zestawy obrony przeciwlotniczej, 77 samolotów, 90 śmigłowców, 617 pojazdów kołowych i 8 bezpilotowców.
Od kilku dni strona ukraińska nie precyzuje strat ludzkich po stronie rosyjskiej. Powodem są trudności z bieżącym otrzymywaniem danych z pola walki i ich oszacowaniem.
Według rosyjskiego resortu obrony straty zadane armii ukraińskiej wyniosły 3920 obiektów infrastruktury wojskowej, 143 bezzałogowe statki powietrzne, 1267 czołgów i wozów opancerzonych, 124 wyrzutnie rakiet, 457 dział i moździerzy polowych, 1028 pojazdów kołowych.
Więcej - Kliknij tutaj
źródło: Ośr.Studiów.Wsch.

Straty po 17 dniach:
Ukraiński Sztab Generalny przedstawił zbiorcze dane o stratach rosyjskich: ponad 12 tys. zabitych, rannych i wziętych do niewoli, 374 czołgi, 1226 bojowych wozów opancerzonych, 140 systemów artyleryjskich, 62 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 34 systemy obrony powietrznej, 74 samoloty i 86 śmigłowców, 7 bezpilotowców, 600 pojazdów kołowych.
Po raz pierwszy strona ukraińska przedstawiła szacunki dotyczące strat własnych – zginęło ok. 1300 żołnierzy.
Rosyjski resort obrony ocenił straty przeciwnika następująco: od 24 lutego zniszczono 3687 obiektów infrastruktury wojskowej, 99 samolotów, 128 bezzałogowych statków powietrznych, 1194 czołgi i inne opancerzone wozy bojowe, 121 wieloprowadnicowych systemów rakietowych, 443 działa i moździerze oraz 991 pojazdów kołowych.
źródło: Ośr.Studiów.Wsch.

Straty po 13 dniach:
Według danych ukraińskich łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od początku konfliktu wyniosły: ponad 12 tys. zabitych, rannych lub wziętych do niewoli, 317 czołgów, 49 samolotów i 81 śmigłowców, 1070 pojazdów opancerzonych, 120 systemów artyleryjskich, 56 rakietowych wyrzutni wieloprowadnicowych, 28 systemów obrony powietrznej, 482 pojazdy kołowe, 3 jednostki pływające, 60 cystern z paliwem i 7 bezpilotowców.
Według Rosjan od 24 lutego zniszczono 2581 obiektów infrastruktury wojskowej Ukrainy, w tym 90 stanowisk dowodzenia i centrów łączności, 123 systemy rakiet przeciwlotniczych S-300, Buk M-1 i Osa, 81 stacji radiolokacyjnych, 897 czołgów i innych bojowych wozów opancerzonych, 91 wieloprowadnicowych systemów rakietowych, 336 dział i moździerzy polowych, 662 pojazdy kołowe, a także 84 bezzałogowe statki powietrzne.
źródło: Ośr.Studiów.Wsch.

Straty po 11 dniach:
Ukraiński Sztab Generalny wydał kolejny komunikat o rosyjskich stratach. Od 24 lutego miały one wynieść: ponad 11 tys. żołnierzy (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 290 czołgów, 999 bojowych wozów opancerzonych, 117 systemów artyleryjskich, 50 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 23 systemy obrony przeciwlotniczej, 46 samolotów, 68 śmigłowców, 454 pojazdy samochodowe, 3 jednostki pływające i 7 dronów operacyjno-taktycznych.
Z kolei według danych rosyjskich od 24 lutego zniszczono 2396 obiektów ukraińskiej infrastruktury wojskowej, w tym 82 stanowiska dowodzenia i centra łączności, 119 systemów rakiet przeciwlotniczych S-300, Buk M-1 i Osa, 76 stacji radarowych, 827 czołgów i opancerzonych wozów bojowych, 84 systemy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 304 działa polowe i moździerze, 603 pojazdy kołowe, a także 78 bezpilotowców. Strona rosyjska nie ujawnia strat własnych.
Na Ukrainę przybyli pierwsi brytyjscy ochotnicy gotowi do wstąpienia do służby w armii ukraińskiej. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba poinformował, że liczba wniosków składanych w ukraińskich ambasadach zbliża się do 20 tys., a potencjalni ochotnicy pochodzą z 52 państw.
źródło: O.S.W.

Russia's losses 07.03.2022
Porównanie
Russia's losses 07.03.2022

Russia's losses 05.03.2022
Porównanie
Russia's losses 05.03.2022

Rosja ponosi potezne straty na Ukrainie

Inwazja Rosji na Ukrainę (2022)

Wojna na Ukrainie - Najnowsze informacje

Wojna na Ukrainie - więcej informacji

Interfax-Ukrajina

Siły Zbrojne Ukrainy

Sztab Generalny Ukrainy PAP

Ministerstwo Obrony Narodowej RP TwitterSZOK_GIF
UKRAINIAN RADIO LIVE STREAM

Ukraine Radio NRCU.gov.ua

Ukraine Radio Live YouTube

Ukraine Radio Stations

All Ukrainian Radio StationsSZOK_GIF
TWITTER #tag WOJNA na UKRAINIE
Najnowsze informacje prosto z Ukrainy!
#KyivIndependent
#UKRinPL
#Ukraine
#Ukrainian
#UkraineConflict
#wojna
#AntyAnty77
#nexta_tv
#dustii_jon
#AktZdrady
#Russian
#MON Ministerstwo Obrony Narodowej RPSZOK_GIF
Chcesz pomóc?
Pomoc dla obywateli Ukrainy
Інформація для громадян України
Pomagam Ukrainie – zgłoś się do akcji!

UKRAINA w TVN24

TVN24 po Ukraińsku

Widmo wojny. Dramat w Ukrainie (cz. 1)
Widmo wojny. Dramat w Ukrainie (cz. 2)

Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Wykaz produktów i środków, które można przekazać,
oraz informacje na temat zbiórek

Jesteś pracodawcą i chcesz pomóc uchodźcom?

Jak pomóc dzieciom z Ukrainy?

Czego nie należy umieszczać w paczkach dla uchodźców?

OLX dla UKRAINY na OLX

szok
WWW
AUTOR
GARLICKI
SOFTWARE & HARDWARE
POCZTA
DONATE
KONTAKT
Project & Design
1989-2021

Aktualizacja:
19.05.2022
24.02.2022

Valid HTML 4.01 Transitional     Valid ISO-15445

1170 hits