help.gif
www.garlicki.pl
www.garlicki.com
gif

KORONAWIRUS
ŚMIERTELNOŚĆ
UMIERALNOŚĆ
Statystyki nie dla idiotów!


Na umieralność można różnie patrzeć.
Definicjami można żonglować do woli.
Przykładem niech będzie poniższy artykuł:
Artykuł z Expressu Ilustrowanego w Łodzi

(zmarli 245, uzdrowieni 487)
czyli umieralność tych, którzy trafili do szpitala wynosi 33%
(245/(245+487)*100% = 33,5%, czyli 1/3 )

Z kolei Ministerstwo Zdrowia i GIS podają śmiertelność jako stosunek liczby zgonów do liczby wykrytych zarażonych od początku epidemii.
Takie podejście pokazuje uśrednione wartości i nie pokazuje dynamiki zgonów.
Inne podejście umożliwia obliczenie aktualnego wskaźnika zgonów i opiera się na następującym rozumowaniu:
Od wykrycia wirusa do ewentualnej śmierci zwykle mija kilka dni.
Dlatego do obliczenia umieralności trzeba brać sumę zgonów w danym tygodniu, a do mianownika - sumę nowo wykrytych zakażeń, ale w poprzednim tygodniu.
Jeżeli to policzymy dla każdego tygodnia, to będzie widać, czy umieralność się zmniejsza, czy zwiększa.
To znaczy jeśli uznamy, że dane GIS czy MZ są rzetelne, to stwierdzimy jak sobie radzą lekarze z ratowaniem życia w szpitalach.

Poniżej są obliczenia według wzoru:
Suma zgonów w danym tygodniu / suma nowych zakażeń w poprzednim tygodniu
Wynik obliczeń jest na wykresie:

wykres 1 śmiertelność

Wykres sporządził kolega Romek.
Rozrzut danych dziennych o nowych zakażeniach i nowych zgonach jest spory, więc i punkty na tym wykresie skaczą.
Widać, że aktualnie w polskich szpitalach umiera ok. 6% po wykryciu u nich koronawirusa i znalezieniu się w szpitalu.
(Dane z 13 kwietnia 2020 r.)

Oficjalne dane MZ podają śmiertelność jako stosunek sumarycznej liczby osób zmarłych do sumarycznej liczby zakażonych.
Taka metoda powoduje, że początkowe wartości śmiertelności są zerowe, gdyż od momentu pierwszego wykrycia zarażenia (4 marca 2020) do pierwszego zgonu (12marca 2020) minęło 8 dni.
Prawidłowo powinno się liczyć aktualną śmiertelność krocząco. To znaczy jako stosunek liczby zmarłych w pewnym odcinku czasu do liczby nowozakażonych w odcinku czasu o np 8 dni wcześniejszym.
Ze względu na wykrytą tygodniową cykliczność wykrywania nowozakażonych proponuję, aby odcinek czasu wynosił tydzień. Takie uśrednianie zmniejsza fluktuacje obliczonego wskaźnika.
Poniżej wykres przedstawiający obliczony wskaźnik śmiertelności w procentach dla tygodniowego uśredniania.
Na wykresie są cztery zestawy punktów dla przesunięcia między liczbą zgonów, a liczba zakażeń.
Seria 1 niebieska 10 dni, Seria 2 ceglasta 7 dni, Seria 3 szara 4 dni, Seria 4 żółta 0 dni.

wykres 2 śmiertelność

Na powyższy wykres naniesiono też linie trendu. Z nachylenia linii trendu wynika, że linie poziomą czyli najbardziej prawdopodobny wskaźnik śmiertelności uzyska się dla tygodniowego uśredniania i przesunięcia danych w liczniku i mianowniku o 9 dni. Na wykresie widac też, że linie trendu się zbiegają w punkcie o smiertelności około 6,6%.
Ze względu na fakt, że większość osób zarażonych przechodzi zarażenie bezobjawowo i nie wiadomo ile to jest dokładnie - szacuje się, że 80%, - to rzceczywista śmiertelność Covid19 w całej populacji wynosi około 1,5%. (Stan na 27 kwietnia 2020 r.)

Natomiast według danych WHO umieralność globalna na koronawirusa liczona w ogółu wszystkich zachorowań wynosi średnio 6,21%
(1.923.280 zachorowań i 119.587 wszystkich zgonów Dane z 13 kwietnia 2020 r.)

Więcej dowodów i przykładów podobnych manipulacji jest w artykułach i filmie w dolnej części mojej strony EPIDEMIA - KORONAWIRUS
Szczególnie polecam do obejrzenia film: "Pandemia strachu i bieda w Polsce"
Film w każdej chwili może być usunięty, więc warto obejrzeć go jak najszybciej.

Według oficjalnych danych umieralność dla każdego kraju wychodzi inaczej.
Wg stanu na dzień 13 kwietnia 2020 r.
Dla Włoch umieralność wynosiła 12,83% (159516 zachorowań, 20465 zgonów)
Dla Chin umieralność wynosiła 4.06% (82160 zachorowań, 3341 zgonów)
Dla USA umieralność wynosiła 4,02% (586748 zachorowań, 23618 zgonów)
Dla Polski umieralność wynosiła 3.56% (6934 zachorowań, 245 zgonów)
(Dane M.Z. z 13 kwietnia 2020 r.)

Po 5 dniach w dniu 18 kwietnia 2020 r. wynosiła:
Dla Włoch umieralność wynosiła 13,2% (172434 zachorowań, 22745 zgonów)
Dla Chin umieralność wynosiła 5,6% (82719 zachorowań, 4632 zgonów)
Dla USA umieralność wynosiła 5,2% (710272 zachorowań, 37175 zgonów)
Dla Polski umieralność wynosila 3.95% (8563 zachorowań, 339 zgonów)
(Dane M.Z. z 18 kwietnia 2020 r.)

Tendencja zgonów ciągle się zmienia.
Sytuacja zmienia sie dynamicznie i każdego dnia jest inna.
Najlepiej widać to na wykresie.
Średnio w całym okresie globalna śmiertelność podawana oficjalnie i lansowana przez media rządowe może rzeczywiście wynosi 3,6%

Na moich stronach www.garlicki.pl w zakładce:
Epidemia / Koronawirus / Wirus

są odnośniki i linki do aktualnych statystyk Worldometers, gdzie są aktualne dane z całego świata.
W kolumnie 10 jest współczynnik zgonów na 1 mln. mieszkańców z którego wynika, że największa umieralność jest w San Marino:
(1061 zgonów na 1 mln. mieszkańców),
Najmniejsza śmiertelność jest w Etiopii: 0,03 zgonów na 1 mln.
Dla Polski na 18.04.2020 r. ten wspólczynnik wynosi 9 zgonów na 1 mln.

Dane w kolumnach można sortować, więc wszystko można szybko obejrzeć i sprawdzić sortując dane w kolumnach na różne sposoby. Autorzy strony wyraźnie skopiowali mój pomysł na sortowanie w kolumnach z naszego programu "FIRMA" do obsługi hurtowni i biur podatkowych.

Na mojej stronie o koronawirusie są odnośniki do aktualnych statystyk zgonów na Worldometers w zależności od wieku i chorób towarzyszących:

Statystyki zgonów

Analiza tych danych dostarcza ciekawych spostrzeżeń, mianowicie:
Ilość zachorowań i zgonów zależy od bardzo wielu czynników z których najważniejsze są:
1. Dyscyplina obywateli i ich świadomość,
2. Stan służby zdrowia,
3. Ogólny stan zdrowia populacji,
4. Liczność populacji w poszczególnych przedziałach wiekowych.

Na umieralność istotny wpływ mają:
Wiek delikwenta i choroby towarzyszące jakie posiada, ponadto:
Kolor skóry, indywidualna budowa łańcucha DNA,
a nawet takie cechy jak temperament, grupa krwi, lub kolor oczu.
Experci w Chinach odkryli zależność ilości zachorowań i zgonów od grupy krwi: Najmniej zgonów było u chorych z grupą krwi 0 RH-.
Najwięcej zgonów było u chorych z grupą krwi A i AB RH+

Należy też brać pod uwagę takie czynniki jak:
Wwpływ zanieczyszczenia powietrza, Wyżywienie - co jemy i jaki tryb życia prowadzimy, oraz
ILe i jak często pijemy alkoholu i czy palimy papierosy.

REASUMUJĄC:
Nie jest to wszystko takie proste jak by się mogło wydawać.
Ilość zachorowań i umieralność zależy od wielu czynników.
Władze w poszczególnych krajach różnie interpretują wyniki i dowolnie ustalają kryteria zgonów.
Szczegóły na temat tych manipulacji opisane są w artykułach:

Jak fabrykuje się zgony
oraz:
Polskie Ministerstwo Zdrowia: "Nie warto badać seniorów"

Więcej dowodów i przykładów podobnych manipulacji jest w artykułach i filmie w dolnej części mojej strony EPIDEMIA - KORONAWIRUS
Szczególnie polecam do obejrzenia film: "Pandemia strachu i bieda w Polsce"
Film w każdej chwili może być usunięty, więc warto obejrzeć go jak najszybciej.

Od początku epidemii robimy strony o koronawirusie,
Na bieżąco analizujemy i aktualizujemy napływające dane.
Im dłużej to wykonujemy, tym więcej mamy rozmaitych spostrzeżeń.
Najbardziej istotne umieściliśmy powyżej.
Najważniejszy wniosek jaki się nasuwa jest następujący:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Jak Cię diagnosta dorwie i zrobi test na koronawirusa,
   to masz szanse 6-8%, że umrzesz.
   Jak Cię wezmą z Koronawirusem do szpitala,
   to twoja szansa na wyzdrowienie jest ok 67%, a na zgon 33%.
   Trochę te proporcje się zmieniają w czasie, ale wniosek jest jeden:
   Siedź w domu i nie daj się dorwać Sanepidowi!
        Wujek Dobra Rada
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ta strona jest rozwojowa. Wykresy staramy się aktualizować na bieżąco, w miarę napływu danych i rozwoju sytuacji.
Pragnę podziękować koledze Romkowi za jego cenny wkład w aktualizowaniu wykresów, oraz cenne uwagi i spostrzeżenia, którymi był uprzejmy się z nami podzielić.
Covid-19 - Dyskusja na temat metod obliczania śmiertelności

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zainteresowane tematem,
Szczególnie zapraszamy lekarzy, ratowników i personel medyczny,
Cenne będą wszelkie uwagi, szczególnie te trudnodostępne szerszemu ogółowi. Najciekawsze będziemy publikować.
Zapraszamy do współpracy w imię wspólnego dobra.
Wspólnie możemy zwalczyć zarazę, oraz wszechobecną ciemnotę.
Prawda wyzwala i rozjaśnia umysły, Wiedza może przedłużyć życie.

Autor
Kontakt

gif
Autor
Kontakt
www.garlicki.pl
www.garlicki.com
1989-2020

Valid HTML 4.01 Transitional     Valid Certyfikat ISO 15445