help.gif
www.garlicki.pl
www.garlicki.com
gif

KORONAWIRUS
PROGNOZA
dla wszystkich


Sytuacja na świecie zmienia się i rozwija dynamicznie.
Od początku pandemii liczba osób zarażonych i zgonów rośnie lawinowo w zatrważającym tempie.
Każdego dnia przybywa zarażonych i coraz więcej chorych umiera.
Wszyscy zastanawiamy sie kiedy to wszystko sie skończy?
Najlepsi experci i naukowcy z całego świata próbują odpowiedzieć na to pytanie.
Od początku pandemii my też nieustannie obserwujemy i analizujemy napływające dane.
Dysponując wiedzą i doświadczeniem postaraliśmy się odpowiedzieć na to pytanie.
W poprzednim rozdziale p.t. UMIERALNOŚĆ wykazaliśmy jaka część zarażonych umiera.
W wyniku obserwacji i codziennych obliczeń wykonaliśmy arkusz kalkulacyjny z danymi, które następnie przedstawiliśmy na wykresie, na podstawie obserwacji i prób, oraz błędów znaleźliśmy równanie najlepiej pasujące do charakteru przebiegu punktów w skali czasowej, w wyniku otrzymaliśmy współczynniki równania czyli wzór, który w miarę dokladnie oblicza liczbę zachorowań i prognozuje liczbę zarażonych na przyszłość.
Poniżej prezentujemy wyniki obliczeń według otrzymanego wzoru, zgodnie z założeniem:
śmiertelniść = liczba nowych zachorowań w danym tygodniu / suma nowych zakażeń w poprzednim tygodniu.
Wyniki obliczeń są na wykresie ŚMIERTELNOŚĆ:

wykres śmiertelność

Do 9 kwietnia dobrze sprawdzał się wzór potęgowy 0,1225*(x)^3,0241
gdzie X = data - 05 marzec 2020
Od 9 kwietnia lepszy jest wzór liniowy, a jeszcze lepszy wielomian trzeciego stopnia.
Bardzo ładnie się wygina w zakresie dziesięciu dni.
Niestety na razie nie wiadomo, czy na wyniki nie nakłada się cykl tygodniowy pracy Senepidu i laboratoriów komercyjnych.
wykres wielomian 3 stopnia

PROGNOZA
Z powyższych wzorów wynika prognoza.
Prognoza jest porażająca, długo się zastanawialiśmy, czy możemy ją opublikować.
Zdecydowaliśmy się ją upublicznić bo uważamy, że wszyscy mamy prawo i powinniśmy mieć świadomośc i wiedzę co nas czeka.
Prawda wyzwala i rozjaśnia umysły, Wiedza może przedłużyć życie.
Rząd nie chce wywolywac paniki. Minister Zdrowia Szumowski apeluje:
IZOLUJMY SIĘ! ZOSTAŃCIE w DOMACH! CHROŃCIE ŻYCIE!
Możemy do tego dodać: Nie pozwólcie sobą manipulować, Nie ulegajcie zbiorowej panice ani histerii. Otwórzcie oczy! Szukajcie prawdy!

Poniżej PROGNOZA wynikające z obliczeń:

Ponieważ dla każdego kraju codzienna liczba nowych zachorowań i zgonów wygląda inaczej, nasza prognoza jest uniwersalna i można ją zastosować dla każdego kraju. Do naszego wzoru należy wstawić trzy liczby:
1. P = Liczba populacji dla danego kraju,
np. dla Polski wstawiamy liczbę mieszkańców P=37,8 mln.
2. D = Liczba dni za ile dni chcemy obliczyć prognozowaną liczbę zachorowań i zgonów wg wzoru D=X-15 marzec 2020 r.
np. dla 31 grudnia 2020 roku wstawiamy D=291 (bo 31.12.2020 - 15.03.2020 = 291 dni.
Wzór (wielomian trzeciego stopnia) jest na wykresie.
Wykres jest w skali dwulogarytmicznej.
W takiej skali wzór jest typu y = a*x^n gdzie n jest liczbą rzeczywistą dodatnią.

wykres 3 skala logarytmiczna

Na wykresie widać, że im wyższe jest nachylenie układających się punktów, tym wyższy wykładnik.
U nas wykladnik wynosi około 3.
Na wykresie widac, że początkowo szło jak po sznurku po górnej linii, potem linia zaczyna się odchylać.
Równanie napisane na wykresie dotyczy metody najmniejszych kwadratów dla wszystkich punktów z wykresu.
Górna końcówka wykresu wije się jak padalec.

Przy małej liczbie danych po załamaniu prostej w układzie dwulogarytmicznym nie wiadomo jaki kszałt ma linia.
Wielomian 3 stopnia to ładnie przybliża, falowanie danych wokół prostej wynika z rytmu tygodniowego pobierania próbek i wydawania wyników do Senepidu. Potrzeba przynajmniej dwóch tygodni żeby to zweryfikować.
Na wykresie dwulogarytmicznym drugą fazę zachorowań najlepiej przybliżyć linią prostą.
Ta linia jak ma być prosta w układzie log-log to może miec równanie typu: y = a * x^n, gdzie x to jest liczba dni inna niż dla pierwszej fazy. Nie wiadomo jeszcze ile to wynosi. Wykładnik n może mieć wartość około 2.
Poniżej dla jasności dwie ilustracje z wykresami

Poniżej jest wykres zachorowań w skali dwulogarytmicznej y = a*x^n gdzie n jest liczbą rzeczywistą, dodatnią.

wykres zachorowania

wykres sumaryczny zakażeń

Na wykresie potwierdza się, ze im wyższe jest nachylenie układających sie punktów tym wyższy wykładnik.
U nas wynosi około 3, gdzie X = data - 05 marzec 2020 r.

Dla porównania dane oficjalne ze strony COVID-19

wykres 6 przyrost dzienny

OBJAŚNIENIA:
Punkty na wykresach to zawsze dane doświadczalne, w naszym wypadku dane podawane przez MZ lub Sanepid.
Linie ciagłe lub przerywane to linie obliczone na podstawie równania lub narysowane 'ręcznie' w programie graficznym.
Niestety w programie Excel nie ma aż tak wielkich możliwości, żeby nanieść kilka linii trendu na jednym wykresie.
Dokładnie ujmując - można to zrobić, ale bardzo kombinując.
Dlatego dolna linia to linia trendu obliczona przez komputer metodą najmniejszych kwadratów.
Górna linia zostałą naniesiona na gotowy, wycięty z Excela obraz.
Linię prostą tak poprowadziłem, aby jak najlepiej (na oko) przebiegała przez punkty w dolnym zakresie dat.
Excel też by taką linie narysował, gdyby brał pod uwagę tylko punkty od 11 dnia epidemii np.do 12 kwietnia.
Jak się patrzy na punkty i górną linie to widać gdzie (kiedy) punkty zaczynają się odchylać od poprzedniej tendencji czyli wzoru potęgowego. To odchylanie ma jakby dwie fazy.

A i B są współczynnikami we wzorze obliczonymi przez program Excel metodą najmniejszych kwadratów.

R2 to jest współczynnik korelacji. Wskazuje jak dobrze punkty się układają na linii zgodnej z jakimś równaniem.
Na naszych wykresach na początku jest to równanie potęgowe, a potem równanie liniowe.
Większa wartość R2 jest tylko potwierdzeniem, że jedno z równań lepiej niż inne przybliża dane.
Im R2 jest bliższe jedności, tym lepsza jest korelacja. Dla R=1 punkty dokładnie leżały by na linii.
Tu podajemy wartości R2 bliskie 1,0. R2 = 0.981
Dla drugiego wykresu R2 = 0.9991 wskazuje, że drugie przybliżenie jest lepsze.

Na wykresie zachorowań w skali dwulogarytmicznej wzór jest typu: y = a*x^n , gdzie N może byc liczbą rzeczywistą, dodatnią. Rzeczywistą, bo nie tylko liczby całkowite wchodzą w grę, a dodatnią i większą od 1, bo krzywa zachorowań rosła i wykrzywiała się do góry.
Gdyby krzywa rosła, ale coraz wolniej, to N by było z zakresu: 0 < N < 1. Dla N=1 krzywa była by prosta.

Na wykresach im wyższe jest nachylenie układających sie punktów, tym wyższy wykładnik. U nas około 3.
Wykres początkowo uklada się jak po sznurku po górnej linii, potem zaczęło się odchylać.
Równanie napisane na wykresie dotyczy metody najmniejszych kwadratów dla wszystkich punktów z wykresu.
Górna końcowa część wykresu wije jak padalec.

W arkuszu kalkulacyjnym zastosowaliśmy metodę najmniejszych kwadratów, która w Excelu nazywa się linią trendu.
W Excelu linia trendu jest obliczana metodą najmniejszych kwadratów.
Polega to na tym, że współczynniki a i n tak się dobiera, aby uzyskać minimum sumy kwadratów odchyleń.
Problem polega na tym, że nie można tego ściśle rozwiązać.
Metoda najmniejszych kwadratów ten problem rozwiązuje przy założeniu, że jest możłiwy kompromis.
Uwaga ogólna: To człowiek ocenia, czy jego równanie pasuje do danych, a konkretnie czy dostatecznie dobrze pasuje do danych biorąc pod uwage błędy doświadczalne, przypadkowe i systematyczne i powtarzalność wyników eksperymentów.
W Wikipedii znajdziecie odpowiednie wzory do obliczenia dla przybliżania linią prostą.

Jakie wnioski wynikają z tych obliczeń i prognoz?
Każdy widzi co jest na wykresach. Matematyka to matka wszystkich nauk, a liczby nigdy nie kłamią o ile obliczenia są prawidłowe bez błędów.
Nie zamierzamy niczego sugerować. Każdy powinien sam ocenić co myśleć o tej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Czy to możliwe, że zostaliśmy poddani globalnej manipulacji i indoktrynacji nie niewyobrażalhną skalę?
Czy prawdą jest to, co pokazują nam w telewizji i czym karmią nas dziennikarze żądni sensacji? Jaka jest prawda o tej pandemii? Każdy sam powinien odpowiedzieć sobie na to pyytanie. Od siebie możemy tylko dodać na koniec:
Nie pozwólcie sobą manipulować! Nie wierzcie we wszystko co pokazują w mediach i w telewizji. Nie ulegajcie zbiorowej panice ani histerii. Owórzcie oczy! Analizujcie wszystkie doniesienia i napływające dane ze zrozumieniem. Szukajcie prawdy!

Ta strona jest rozwojowa. Wykresy staramy się aktualizować na bieżąco, w miarę napływu danych i rozwoju sytuacji.
Pragnę podziękować koledze Romkowi za jego cenny wkład w aktualizowaniu wykresów, oraz cenne uwagi i spostrzeżenia, którymi był uprzejmy się z nami podzielić.
Covid-19 - Dyskusja na temat metod obliczania śmiertelności.

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zainteresowane tematem,
Szczególnie zapraszamy lekarzy, ratowników i personel medyczny,
Cenne będą wszelkie uwagi, szczególnie te trudnodostępne szerszemu ogółowi. Najciekawsze będziemy publikować.
Zapraszamy do współpracy w imię wspólnego dobra.
Wspólnie możemy zwalczyć zarazę, oraz wszechobecną ciemnotę.
Prawda wyzwala i rozjaśnia umysły, Wiedza może przedłużyć życie.
Autor
Kontakt

gif
Autor
Kontakt
www.garlicki.pl
www.garlicki.com
1989-2020

Valid HTML 4.01 Transitional     Valid Certyfikat ISO 15445