www.garlicki.com


HELP

1989-2005

 

0000000

 

Garlicki

SOFTWARE

Odzysk Danych

Usługi

Wirusy

Galeria

Multimedia

VoIP

Nowinki

Płatności

Prywatne

Praca

Download

Kontakt

 

English Version

 

Opracowanie

Aktualizacja

13.11.2005

 

Informacje

podstawowe

Informacje

szczegółowe

Koszty

naprawy dysku

Koszty

odzyskiwania

 

 

 

 

Sposoby i Tryby

Naprawy

Czy można

 odzyskać dane?

Kiedy warto

 odzyskiwać dane?

Zwykle naprawiam

po kimś

 

 

 

 

DIAGNOSTYKA

Gdzie wysłać dysk?

Gdzie wysłać należność?

Pytania

Odpowiedzi

 

 

Rozdział 3.0

Sposoby i tryby naprawy

 

Dyski naprawiam w dwóch trybach do wyboru:

 

1. Tryb zwykły

Ustalany jest minimalny koszt diagnostyki, po którym znane będą koszty ewentualnego odzysku.

Klient wpłaca ustaloną należność za diagnostykę dostarcza dysk i cierpliwie czeka na zakończenie prac.

Uwaga!

W zwykłym trybie naprawy klient nie ma prawa ponaglać ani w inny sposób domagać się przyspieszenia prac.

 

 

2. Tryb Expressowy

W tym trybie prace rozpoczynam natychmiast po otrzymaniu dysku z przedpłatą za diagnostykę
Prace nad dyskiem trwają nieprzerwanie aż do ich zakończenia.

 

Aby uniknąć dodatkowych kosztów i skrócić czas diagnostyki, naprawy oraz odzysku, klient we własnym dobrze pojętym interesie powinien przygotować i dostarczyć dokładny spis nazw plików i katalogów, które chciałby odzyskać razem ze ścieżkami dostępu do nich.

 

Dostarczenie takiego wykazu pozwoli uniknąć wielu godzin dodatkowej pracy, zaoszczędzi czas naprawy oraz zmniejszy koszty odzysku.

 

Gdy właściciel dysku nie pamięta co miał nagrane na dysku i nie wie co chce odzyskać to W przypadku odzysku poszczególnych plików czas naprawy wydłuża się niepotrzebnie i rosną koszty. Konieczne jest bowiem wtedy dokładne ustalenie położenia każdego z plików na dysku.

 

To samo dotyczy sytuacji gdy właściciel dysku nie wie, lub nie pamięta ile i jakich partycji miał na swym dysku.

Z powyższych powodów w przypadku wystąpienia takich sytuacji, końcowe koszty odzysku mogą przekroczyć kwoty przewidywane na wstępie.

Trzeba bowiem sporządzić dokładną "mapę" położenia WSZYSTKICH nadających się do odzysku plików oraz wykonać dodatkowo w tym celu żmudne, czasochłonne i skomplikowane prace.

 

W sytuacji gdy właściciel dysku wie dokładnie co chce odzyskać, to wtedy czas naprawy oraz koszty odzysku są znacznie krótsze.

 

Koszty naprawy oraz koszty odzysku zależą głównie od rozmiaru uszkodzeń oraz od następujących czynników:

 

1. Wybrany sposób i tryb naprawy, ( zwykły, czy EXPRESS )

 

2. Rodzaj, typ i pojemność dysku ( Producent, Model, Firmware )

    ( Przy dyskach mniejszych koszty są mniejsze, z kolei przy większych większe )

 

3. Ilość, rozmiar i typ zainstalowanych partycji

Najniższe koszty są przy jednej partycji.

Przy większej ilości partycji konieczne jest precyzyjne ich zlokalizowanie co wymaga czasu.

 

4. Rodzaj zainstalowanych systemów operacyjnych.

 

Odzyskiwanie danych jest czasochłonne, trudne oraz kosztowne.

Zwykle na wstępie dokonujemy ustaleń dotyczących warunków naprawy dysku, odzysku danych oraz sposobów i terminów regulowania płatności.

W szczególności dotyczy to wyboru trybu oraz sposobu naprawy oraz wyrażenia przez klienta zgody na uregulowanie należności kosztów naprawy.

Takie postępowanie pozwala uniknąć nieporozumień.

Zdarzało się bowiem, że klient zlecał nam pilny odzysk danych z całego dysku a gdy dane były już odzyskane, to wtedy nagle i niespodziewanie rozmyślał się i rezygnował z naprawy.

Nauczeni podobnymi przykrymi doświadczeniami od kilku lat pobieramy za diagnostykę przedpłatę.

 

Po uzyskaniu informacji o dysku ustalamy niezbędne koszty należności za diagnostykę które klient powinien wpłacić na konto.

 

Po otrzymaniu dysku i należności za diagnostykę rozpoczynane są prace przy dysku.

 

www.garlicki.com