www.garlicki.com


HELP

1989-2007

 

About

Garlicki

Adres

Kontakt

Poczta

Usługi

Odzysk Danych

Software

Hardware

Wirusy

Multimedia

Muzyka

Grafika

Internet

Routery

VoIP

Galeria

Mapy

ZIEMIA (new)

Prywatne

Pływanie

Narty

Szachy

Bajki ( new )

Gry

Zegar

Polityka

ZUS

Linki

Okonin

Radogoszcz

Aukcje

Nowinki

Download

WebCam ( new! )

VIDEO ( new! )

RADIO ( new! )

TELEWIZJA ( new! )

 

Praca szukam!

Płatności

Poczta

Kontakt

 

English Version

 

Opracowanie

Statystyki

Ranking

Wizyty

 

Aktualizacja

20.03.2007

 

 

Informacje

podstawowe

Informacje

szczegółowe

Koszty

naprawy dysku

Koszty

odzyskiwania

 

 

 

 

Sposoby i Tryby

Naprawy

Czy można

 odzyskać dane?

Kiedy warto

 odzyskiwać dane?

Zwykle naprawiam

po kimś

 

 

 

 

DIAGNOSTYKA

Gdzie wysłać dysk?

Gdzie wysłać należność?

Pytania

Odpowiedzi

 

 

Rozdział 5.0

DIAGNOSTYKA

 

Dyski twarde naprawiane są w dwóch do wyboru trybach:

 

1. Tryb zwykły:

Przed rozpoczęciem prac nad dyskiem ustalany jest minimalny koszt diagnostyki, po którym znane będą koszty ewentualnego dalszego odzysku danych. Klient wpłaca na konto ustaloną należność za diagnostykę, dostarcza dysk i czeka cierpliwie na zakończenie prac nad dyskiem. W tym zwykłym trybie nikt nie ma prawa wymagać nadmiernego pośpiechu ani ponaglać specjalistów od odzysku by wykonywali prace w trybie Expressowym.

 

Za odpowiednią dopłatą można zmienić tryb zwykły na Express.

Wysokość tej dopłaty przy zmianie na EXPRESS zależna jest od tego, w którym momencie zmiana taka będzie miała nastąpić.

Przed rozpoczęciem prac będzie to normalna stawka 50%.

Po rozpoczęciu  stawka wzrasta, od 50% nawet do 150%, zależnie od momentu zmiany trybu zwykłego na EXPRESS. 

 

2. Tryb Expressowy , Błyskawiczny ( Awaryjny )

W tym expresowym trybie prace nad dyskiem rozpoczynają się natychmiast po otrzymaniu przesyłki z dyskiem i ustalonej przedpłaty za diagnostykę.

Prace nad dyskiem trwają Non- Stop, nieprzerwanie do zakończenia.

Tryb Expressowy jest oczywiście droższy, - jak każdy Express.

Dopłata wynosi od 50 do 150% w zależności od tego, jaki wielki ma być pośpiech w pracach nad dyskiem.

 

Minimalny najkrótszy możliwy okres na wykonanie diagnostyki wynosi od 3 dni do tygodnia, zależnie od pojemności dostarczonego dysku. Dysk twardy bowiem kręci się tak jak się kręci i nie ma możliwości tego kręcenia przyspieszyć lub zmienić.

Nie ma możliwości wykonania prac szybciej od tego okresu, nawet w najszybszym z wszystkich możliwych Expressowym terminie.

 

 

Terminy wykonania prac i diagnostyki ustalamy indywidualnie z klientem.

Przy założeniu, że dysponujemy w moim serwisie wszystkimi niezbędnymi częściami zamiennymi do konkretnego modelu dysku, przeciętne średnie terminy ( bez ponaglania ) wynoszą około 14 dni dni roboczych.

 

W sytuacji gdy części trzeba dopiero wyszukać oraz zamówić, czas ten może się nawet znacząco wydłużyć.

 

 

 

Istotne znaczenie ma sprawna współpraca z klientem.

Niedopuszczalne są sytuacje, że klient zawiera z nami umowę, następnie my znajdujemy i zamawiamy niezbędne części a wtedy klient odmawia dokonania zapłaty należności za sprowadzone już części.

Zdarzały się bowiem już takie sytuacje, że klient na dłuższy czas gdzieś przepadał i znikał,  zostawiając nas z popsutym dyskiem, nie rozliczonymi częściami i bez żadnego z nim kontaktu.

 

Nasza współpraca z kooperantami oraz dostawcami podzespołów i części w trakcie prac nad odzyskiem musi być i jest bardzo sprawna.

Wszystkie strony obowiązują obustronne umowy na szybkie dostawy części.

W sprawach płatności nie może być żadnych opóźnień.

Niedopuszczalne są sytuacje, aby z tych umów się nie wywiązać, bo klient dostarczył dysk, zlecił usługę diagnostyczną lub odzysk, a sam gdzieś przepadł bez śladu na dłużej.

 

Właściwa współpraca i sposób podejścia do rozliczeń należnych płatności może mieć znaczący wpływ na ostateczną cenę wykonanej usługi.

 

Aby uniknąć dodatkowych kosztów i skrócić czas diagnostyki, naprawy dysku oraz odzysku danych, klient w swoim własnym, dobrze pojętym interesie POWINIEN przedstawić jak najbardziej szczegółowy pisemny wykaz DOKŁADNYCH nazw wszystkich plików i katalogów, które chciałby odzyskać razem ze ścieżkami dostępu do nich.

 

Niedostarczenie takiego wykazu w przypadku, gdy klient niewiele pamięta co miał na dysku wydłuża czas całej naprawy oraz niepotrzebnie podwyższa jej koszty.

Dotyczy to również sytuacji, gdy właściciel dysku nie wie lub nie pamięta, ile i jakich partycji miał na swym dysku.

 

Z powyższych powodów w niektórych przypadkach końcowy koszt diagnostyki może przekroczyć minimalny koszt ustalony wcześniej.

 

W sytuacji gdy właściciel dysku dokładnie wie co chce odzyskać, czas naprawy oraz koszty odzysku są znacznie krótsze.

Koszty te zależne są generalnie od rozmiaru uszkodzeń oraz następujących czynników:

 

1. Wybrany sposób i tryb naprawy, ( zwykły czy EXPRESS )

2. Rodzaj, typ i pojemność dysku ( Producent, Model, Firmware )

 

UWAGA!

Im większa jest pojemność dysku, tym dłuższego czasu wymagają testy i wszystkie wykonywane przy dysku prace i tym większe będą łączne końcowe koszty.

 

3. Ilość, rozmiar i typ zainstalowanych partycji

Stosunkowo najmniejsze koszty prac są przy jednej partycji.

Gdy partycji dyskowych jest więcej, wzrasta gwałtownie stopień skomplikowania prac, gdyż każdą partycję trzeba odnaleźć oraz dokładnie zdiagnozować a to wymaga czasu.

Koszty są wtedy zdecydowanie większe.

 

4. Rodzaj zainstalowanych systemów operacyjnych.

Każdy system operacyjny zainstalowany na dysku ma swój obszar rozruchowy i swój własny system plików na dysku.

Gdy systemów operacyjnych na jednym dysku jest więcej niż jeden, proporcjonalnie rosną  trudności i analogicznie jak w przypadku partycji prace nad odzyskiem wymagają o wiele więcej czasu.

 

Prace nad odzyskiem zwykle są czasochłonne oraz dosyć kosztowne.

Z tego powodu dokonujemy na samym początku wzajemnych ustaleń dotyczących warunków naprawy dysku oraz przewidywanych kosztów odzysku danych.

 

Dotyczy to w szczególności wybranego trybu naprawy oraz zgody klienta na pokrycie przewidywanych kosztów naprawy co pozwala uniknąć późniejszych nieporozumień.

 

Zdarzało się bowiem, że klient zlecał nam bardzo pilny odzysk danych całego dysku a następnie, gdy dane były już odzyskane nagle i niespodziewanie rozmyślał się i rezygnował z naprawy.

 

Nauczeni podobnymi przykrymi doświadczeniami od kilku lat pobieramy dlatego za diagnostykę przedpłatę.

 

Koszt diagnostyki ustalamy po uzyskaniu i zebraniu wszystkich niezbędnych informacji o dysku.

 

Przedpłatę za diagnostykę należy wpłacić z góry na konto.

 

W przypadku odzysku poszczególnych plików "na sztuki", gdy właściciel dysku nie pamięta co miał na dysku i niezbyt dobrze wie co chce odzyskać, zachodzi dodatkowo konieczność sporządzenia dokładnej "mapy" położenia WSZYSTKICH nadających się do odzysku plików na dysku.

Wymaga to dodatkowo wykonania w tym celu kolejnych żmudnych i czasochłonnych prac.

 

W przypadku awarii twardego dysku zawsze uprzedzamy każdego klienta:

 

Dysk twardy po awarii zwykle jest niewiele warty.

Wartość popsutego dysku to zwykle nie więcej niż kilkanaście złotych,

i to pod warunkiem, że znajdzie się kupiec chętny na części.

Popsuty dysk warto naprawiać, gdy było na nim coś cennego

i gdy zależy nam na odzyskaniu utraconych danych.

 

Proces odzyskiwania danych polega na doprowadzeniu dysku do takiego stanu, aby możliwe było ODNALEZIENIE i ODCZYTANIE utraconych danych na nośniku uszkodzonego dysku.

W następnym etapie następuje BEZPIECZNE i PRAWIDŁOWE ODCZYTANIE i ZABEZPIECZENIE tych danych na innym nośniku.

 

Odzyskiwane dane ZAWSZE przegrywane są na INNY nośnik!

Najczęściej jest to inny dysk twardy lub płyta CD.

Klient zdecydowany na odzyskiwanie danych po przeprowadzonej diagnostyce powinien w tym celu jak najszybciej dostarczyć inny SPRAWNY dysk o odpowiedniej pojemności, lub zlecić nam wybór i zakup nowego dysku na którym dokonam zapisania odzyskanych danych.

 

 

II Etap prac = po diagnostyce!

 

Po przeprowadzeniu diagnostyki wiadomo już sporo więcej na temat rozmiaru uszkodzeń.

Dopiero wtedy znane są szczegóły istotne z punktu widzenia odzysku.

 

Na podstawie tych informacji podejmujemy wspólnie z klientem ważną decyzję:

 

Czy odzyskiwać dane?

 

Przewidywany czas i koszty odzysku zależą podobnie jak przy diagnostyce od wielu istotnych i ważnych czynników, ale decydujący wpływ mają:

 

  1. Stopień i rozmiar uszkodzeń
  2. Wybrany tryb naprawy ( express czy zwykły )
  3. Sposób płatności ( gotówka lub przelew )
  4. Kwota przedpłaty
  5. Terminowa zapłata o czasie ustalonych płatności
  6. Ilość niezbędnych części i podzespołów, które trzeba wymienić
  7. Rodzaj odzyskiwanych danych ( binarne, tekstowe )
  8. Miejsce położenia danych na nośniku
      ( boot-sektor / obszar systemowy / obszar danych / cylindry inżynierskie )
  9. Czas poświęcony na lokalizację oraz naprawę uszkodzeń fizycznych dysku
10. Czas poświęcony na naprawę logiki dysku.
11. Rodzaj danych do odzyskania ( poszczególne pliki / katalogi )
12. Czy dane do odzyskania zajmują na nośniku uporządkowane kolejne "ciągłe" obszary?
13. Czy było dokonywane regularnie okresowe porządkowanie dysku, tzw. optymalizacja?
14. Ilość danych do odzyskania liczona w:

       podstawowych jednostkach alokacji ( cluster ),

       lub w:

       KB ( Kilo-Bajtach ), MB ( Mega-Bajtach ), GB ( Giga-Bajtach )
15. Końcowy łączny czas wszystkich wykonanych prac.

 

Niektóre z powyższych czynników miały znaczenie również podczas diagnostyki uszkodzeń dysku.

W procesie odzyskiwana danych są one jednak również bardzo istotne.
Dlatego przewidywane łączne koszty całego odzysku danych znane są mniej więcej ( na 90% ) dopiero po wykonaniu szczegółowej diagnostyki dostarczonego dysku.

 

Numer konta bankowego na które należy dokonać przedpłaty należności za diagnostykę uszkodzeń przekazywany jest klientowi po zaakceptowaniu warunków naprawy oraz ustaleniu kwoty i warunków płatności.

 

Po dokonaniu wpłaty należności na konto dysk należy porządnie zapakować i przesłać paczką najlepiej Pocztą Polską, bo wtedy dotrze najszybciej,

na adres:

HELP®
Garlicki Jerzy
A.Struga 4
90-426 Łódź
POLAND

 

Klient pokrywa koszty przesyłki dysku w obydwie strony.

 

Prace rozpoczynane są NIEZWŁOCZNIE po otrzymaniu dysku oraz wpłaty należności za diagnostykę na nasze konto.

 

W przypadkach niejasności lub wątpliwości proszę o kontakt.
Preferowany, najtańszy i najwygodniejszy jest kontakt E-Mailem.

Preferowane adresy:

garnet@garnet.pl

lub bezpośrednio:

garlicki@garlicki.com

 

Zgłoszenia lub zapytania można też wysyłać SMS-em, na Gadu-Gadu lub w inny sposób.

 

W przypadkach bardzo pilnych awarii w godzinach nocnych można telefonować na numer awaryjny czynny NonStop 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę:

+48,602 675555 ( sieć ERA )

 

Pozostałe adresy i telefony znajdują się na stronie:

KONTAKT

 

www.garlicki.com